Shop Doneer

Ik wil Uw gedachten denken

Leestijd: 3 min.


Vandaag kijken we naar een tekstgedeelte van de profeet Jesaja. Daarin komt opnieuw naar voren dat wat we denken, bepalend is voor wat we ervaren. In deze tekst spreekt God:

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend (Jesaja 55:8-11).

Zie je dat God begint bij de gedachten? Hij zegt daarover dat onze gedachten van nature niet Zijn gedachten zijn. Hoe kunnen we dan tóch leren denken volgens Gods gedachten? Hij geeft het antwoord in de zinnen die volgen: Gods wegen en gedachten liggen in het hemelse perspectief, en onze wegen en gedachten bevinden zich op het aardse vlak, ver onder die van God. Maar Gods Woord brengt Zijn wegen en gedachten vanuit de hemel naar ons toe, in ons leven en in ons hart, waar het de resultaten bewerkt die we nodig hebben. Jesaja 55 vervolgt: Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist. (Jesaja 55:11-13)

Dit is het resultaat van Gods Woord dat neerdaalt uit de hemel, ons hart binnenkomt, onze gedachten vervult, en onze wegen en gedachten vervangt voor die van God. Gods eigen Woord brengt Zijn wegen en gedachten binnen in ons hart en ons leven. Als onze gedachten gevuld zijn met het Woord van God, dan beginnen we vanzelf Gods gedachten te denken. Ons hele gedachteleven wordt dan totaal veranderd.

De resultaten hiervan worden in deze tekst prachtig beschreven: vrede (je zult in vrede huiswaarts keren), vreugde (je zult uittrekken in vreugde), lofprijs (zelfs de natuur zal loven en prijzen), en vruchtbaarheid (de doornstruik en de distel maken plaats voor een mirt en een cipres). Deze dingen zullen in ons leven komen als Gods Woord binnenkomt, en wij het ontvangen en overdenken. Onze eigen wegen en gedachten zijn als de dorens en distels; ze brengen niets goeds voort en zijn overbodig. Maar als ze worden vervangen door het Woord van God, dan zullen we vruchtbare, bruikbare gewassen voortbrengen.

Zie het vervangen van je eigen manieren en gedachten voor die van God, als een sleutel voor succes. Ontwikkel de gewoonte om Gods Woord voortdurend in je gedachten aanwezig te laten zijn. Het Woord van God overdenken, is leren Gods gedachten jouw gedachten te laten zijn, door Zijn Woord in je hart en gedachten te ontvangen.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U belooft dat Uw Woord niet vruchteloos zal terugkeren, maar dat het zal doen waarvoor U het zendt. Ik wil mijn gedachten vullen met Uw Woord, en in geloof de vruchten daarvan ontvangen. Doe mij Uw gedachten denken, en laat mij spreken uit Uw hart! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NEDERLAND

  • Deze maand wordt de online cursus ‘Leer bidden’ herhaald. Bid dat veel mensen een honger naar gebed zullen ervaren, en bemoedigd worden.
  • De Nederlandse vertaling van de audioboodschap ‘Zeven stappen naar Opwekking’ vordert. Bid dat gelovigen in heel Nederland en België een nieuwe toewijding aan de Heer zullen maken.

DANKPUNT NEDERLAND

In zijn boek Ik vergeef je schrijft Derek Prince: ‘Denk eens na over de uitwerking die vergeving heeft: verzoening, vrede, harmonie, begrip, gemeenschap, fysieke en emotionele genezing. Wat heeft onze wereld vandaag een behoefte aan deze dingen! Niet alleen moet ieder van ons vergeven, iedereen heeft ook vergeving nodig’. Afgelopen september is een onderwijsbrief over ‘Vergeving’ verstuurd, samen met een aanbieding van het boekje Ik vergeef je. De 200 exemplaren die we op voorraad hadden waren snel verkocht, waaruit de behoefte blijkt aan duidelijk onderwijs en praktische leiding over dit onderwerp! We danken God voor de impact die dit onderwijs zal hebben.