Shop Doneer

In de armen van de Vader

Leestijd: 1 min.
Stel je een kind voor dat veilig in zijn vaders armen zit. Het kind heeft zijn gezicht tegen de schouder van zijn vader gedrukt. Misschien is er enorme verwarring en onrust om hen heen, de wereld kan bij wijze van spreken instorten, maar het kind voelt zich volkomen veilig en totaal niet bezorgd om alle dingen rondom hem. Hij is veilig in de armen van zijn vader.
Zo worden we ook veilig vastgehouden door onze hemelse Vader, of we dat nu voelen of niet. Jezus heeft ons ervan verzekerd dat onze Vader groter is dan alles wat ons kan omringen en wat er op ons afkomt. Niets of niemand is in staat ons los te rukken uit Vaders armen.
Jezus gaf ook een belofte aan zijn discipelen:Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het is het welbehagen van uw Vader u het Koninkrijk te geven (Lukas 12:32).Misschien zijn we maar een kleine kudde, omringd door allerlei wilde beesten. Maar als onze Vader zichzelf heeft toegewijd om ons het koninkrijk te geven, dan is er geen kracht in het universum die ons daarvan kan weerhouden.
Neem vandaag een moment om hier voor jezelf over na te denken en God te danken voor de persoonlijke relatie die je met Hem mag hebben. Daardoor mag je je veilig weten, wat er ook op je afkomt en wat er ook gebeurt.

Dank U Jezus, dat U me heeft verlost. Ik proclameer* dat ik veilig ben in de armen van de Vader. Ik ben een kind van God. Amen.