Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

In de hemel is ons hoofdkwartier!

Leestijd: 2 min.

Een prachtige waarheid over de vrijmoedigheid die wij mogen hebben door Christus’ offer, lezen we in Hebreeën 9:23:

Maar u bent toegetreden tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem… (vers 22)

Het gaat hier niet over het aardse Jeruzalem. We zijn Jeruzalem binnengekomen, niet lichamelijk, maar door de Geest.

…en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen. (vers 22b-23)

Denk je eens in: het gaat hier over jou en mij! Ons hoofdkwartier is in de hemel. Sta jij geregistreerd in het boek des levens van het Lam in de hemel? Of sta je alleen op de adressenlijst van de kerk? Het is goed om lid te zijn van een gemeente, maar dat is niet genoeg.

…en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. (vers 24)

Abels bloed werd op de aarde gesprenkeld toen hij werd doodgeslagen door zijn broer Kaïn. Waar roept dat om? Om wraak! Jezus’ bloed is echter gesprenkeld in de hemel. Waar roept dat om? Om genade! Kun je geloven dat het bloed van Jezus voortdurend voor jou pleit in Gods aanwezigheid? Wat een ontzagwekkende waarheid! Als dat niet zo was, zou je nooit in de hemel kunnen komen. God als rechter zou je er nooit toe kunnen laten. Zelfs Jezus ging de hemel niet binnen zonder zijn bloed. Het is de enige toegangsweg: het bloed van Jezus dat in de hemel gesprenkeld is.

De immense, allesomvattende kracht van het bloed van Jezus kan nooit worden overschat. Zijn bloed bewerkte voor jou en mij totale redding, vergeving, bevrijding, genezing, en alle kracht die we ooit zullen nodig hebben voor ons leven. We kunnen Hem daar ook nooit genoeg voor danken! Op basis van Zijn bloed hebben wij plaats in de hemelse gewesten, het hoofdkwartier, om samen met Hem te regeren en de kracht van Zijn bloed toe te passen – in de eerste plaats in ons eigen leven en door Zijn genade en liefde in de levens van anderen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor Uw bloed, dat krachtiger spreekt dan het bloed van Abel, dat riep om wraak… Uw gesprenkelde bloed in de hemel roept voortdurend om GENADE! Dank U Jezus, voor die heerlijke realiteit – die vanuit het hemelse hoofdkwartier, vanaf de troon van Genade – voortdurend regeert in mijn leven! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

OOST AFRIKA

Onze lokale vertegenwoordigers Geoffrey en Pauline die hun basis in Kenia hebben, overzien het werk van DPM in dit gebied – Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi en Rwanda. Ze hebben de wijsheid en voorziening van de Heer nodig, als ook contacten die hen kunnen helpen Dereks onderwijs te delen met kerken en andere gelovigen. Bid ook dat hun werk veel mensen in staat zal stellen een sterk bijbels fundament te leggen in hun levens.