Shop Doneer

In God alleen

Leestijd: 2 min.
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van Hem blijf ik alles verwachten.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
(Psalm 62: 2-3, 6-7)
In de grondtekst van deze Bijbelverzen komt één specifiek woord viermaal voor, in ieder vers eenmaal. Het gaat mij om het woord 'alleen...' De psalmist somt een reeks oneindig kostbare zegeningen op, die alleen - dus exclusief - van God Zelf komen. De eerste en belangrijkste zegening is het heil, onze redding.
Nauw verbonden met de zegen van redding is Zijn rust (stilte), Zijn kracht (de rots), Zijn bescherming (de burcht) en Zijn hoop (verwachting). In zekere zin gaan de laatste vier zegeningen allemaal gepaard met de eerste: mijn heil...
De enige en uiteindelijke bron van heil is God zelf - Hij alleen. We zouden niet durven beweren dat God ontoereikend zou zijn of dat er buiten Hem nog iets anders nodig zou zijn. Heil hangt niet af van God én de Wet, of van God én de Kerk, of van God én wat dan ook... Heil hangt enkel en alleen af van God zelf. Ook de profeet Jesaja getuigt dat God absoluut uniek en volkomen toereikend is voor ons heil. Uit persoonlijke ervaring zegt hij: Zie, God is mijn heil, mijn sterkte en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden (Jesaja 12: 2).
We kunnen ten prooi vallen aan twee verschillende dwalingen, die tegenovergesteld zijn aan elkaar. Als we beweren dat het heil van iets méér afhangt dan van God alleen, dan maken we Hem te schande en brengen we Zijn almacht in diskrediet. Als we daarentegen ons heil zoeken in iets wat minder is dan God, dan zoeken we tevergeefs. Wanneer echter God Zelf ons heil wordt, dan volgen ook de zegeningen die daarbij horen: rust, kracht, bescherming en hoop.
Als je deze vier heerlijke, Goddelijke zegeningen in alle rust bekijkt en overpeinst, wat is er dan nog méér dat je nodig hebt, of wat je zou kunnen wensen? Niets toch? Rust, kracht, bescherming en hoop - ze liggen allemaal besloten in God alleen. Neem Davids advies ter harte en richt je geloof op God alleen!

Mijn antwoord in geloof:
Hemelse Vader, samen met David zeg ik: ,,Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God alleen, want van Hem alleen is mijn verwachting.'' Dank U wel Hemelse Heer, voor de zegeningen van volkomen rust, kracht, bescherming en hoop, die ik ook vandaag, morgen en voor altijd mag vinden in U alleen! Amen.