Shop Doneer

In Gods Koninkrijk overgezet

Leestijd: 3 min.
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kolossenzen 1:13)

De term 'overzetten' is compleet. Twee mannen in het Oude Testament zijn 'overgezet' in de hemel zonder te sterven: Henoch en Elia (zie Genesis 5:24; Hebreeën 11:5, 2 Koningen 2:1, 11-12). Geen van hen liet hun lichaam achter. Zij werden totaal 'overgebracht', volledig door God de Vader opgenomen. En zoals hun 'overzetting' totaal was, zo is die van ons dat ook. God heeft ons volledig overgezet - geest, ziel en lichaam - uit het territorium van duisternis, in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon, daar waar de regels en wetten de regels en wetten van de liefde zijn.

Onder de wet van Gods Koninkrijk

Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood... (Romeinen 8:2)

Dit is niet iets wat gaat gebeuren in de toekomst, nee, het is al gebeurd. Door het kruis ben ik overgezet, uit het territorium waar ik viel onder de wet van satan. Maar nu ben ik onder de wet van Gods Koninkrijk.

Doordat ik veel te maken heb gehad met mensen die bevrijding nodig hadden van boze geesten, heb ik ontdekt: ons grote wapen is het kruis. Demonen sidderen, als je weet hoe je ze moet vertellen over het kruis. Ze beven voor de naam van Jezus, het bloed van Jezus, en voor het getuigenis van wat Hij deed aan het kruis.

Je hoeft nooit bang te zijn voor de duivel. Dit klinkt misschien ongelooflijk, maar het Woord van God zegt:

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jakobus 4:7)

Nadat Jezus gezegd had: Nu zal de vorst van de wereld buitengeworpen worden (Johannes 12:31), vervolgde Hij met: En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. (Johannes 12:32)

Wiens taak is het om de Heer te verhogen? Die van ons! Ik ben ervan overtuigd dat als elke christen zijn of haar best zou doen om de Heer te verhogen, alle mensen naar Hem toe getrokken zouden worden. Ik zeg niet dat ieder mens tot Hem zou komen; sommigen zullen zich nog steeds blijven verzetten. Maar ieder individu zou ervaren dat de Heilige Geest ons naar Jezus toe trekt, als jij en ik onze taak zouden doen, namelijk Jezus vanaf de aarde verhogen.

Wat is dus onze taak? De Heer Jezus Christus verhogen. Dat is waarvoor we hier zijn - niet om een bepaalde kerk te promoten of de een of andere denominatie - maar om de Heer te verhogen.

Er zijn vele manieren waarop we een Bijbels gefundeerd positief getuigenis kunnen laten horen. Daar zullen we morgen dieper op ingaan. Voor nu wil ik afsluiten met zo'n positief, Bijbels getuigenis, als voorbeeld van de Waarheid waarmee we elke negatieve belijdenis zijn kracht kunnen ontnemen:

Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (Psalm 77:12)

Vul je gedachten met Gods grote daden, om de kracht van de vijand te breken.

Gebed van de dag

Heer Jezus, ik prijs Uw grote Naam en ik zal aan al Uw wonderdaden blijven denken. Dank U wel Heer, dat U mij vele wonderen heeft laten zien, opdat ik nooit aan de grootheid van Uw naam zou twijfelen. U heeft de volle prijs betaald, redding en vrijheid bewerkt, en leven en overvloed gebracht. Ik prijs Uw heerlijke Naam! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.