Shop Doneer

In het licht van de schijnwerpers

Leestijd: 2 min.
Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
(Psalm 8:4-5)

Wanneer we onze ogen opslaan en zien hoe uitgestrekt de hemel is met zijn miljoenen sterren, dan lijkt onze aardbol in de totaliteit van het heelal, niet meer dan een nietig stofje. Oog in oog met deze onmetelijkheid voelen we ons klein en onbeduidend, zwak en hulpeloos.

Toch verzekert David ons dat God in jou en mij, in ons allemaal als mensenkinderen, geïnteresseerd is. Hij geeft om ons. Sterker nog, naar ons gaat Zijn bijzondere aandacht uit. God meet niet alles naar aantal of grootte. Jezus leerde ons over Gods maatstaf en over de waarde van de ziel van één mens.

Wij hebben vaak geprobeerd om onze aarde voor te stellen als het centrum van het heelal. Dit is naar alle waarschijnlijkheid onjuist. Historisch gezien neemt onze aarde echter een belangrijkere plaats in, namelijk als het toneel waarop de grootste drama's van het heelal zijn opgevoerd en nog steeds worden opgevoerd.

Het drama van de verlossing speelde zich tweeduizend jaar geleden af op het toneel van de planeet aarde, in de stad Jeruzalem. Daar zoomden de schijnwerpers van de geschiedenis in op Golgotha, waar Jezus Zijn kostbare levensbloed vergoot tot redding en verlossing van alle mensen.

Met die gebeurtenis liet God het heelal zien welke grote waarde Hij de menselijke ziel toekent. Om ons te verlossen gaf Hij het kostbaarste dat het heelal bezat, het kostbare levensbloed van Zijn eigen Zoon.

Paulus schrijft heel toepasselijk: Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld... (1 Korintiërs 4:9). Het woord dat hier is vertaald met schouwspel is eigenlijk het Griekse woord voor 'theater'... Al zijn wij in onszelf zwak en onwaardig, toch nemen we in Gods almachtige plan een centrale plaats in en staan we in het middelpunt van het toneel van het heelal.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor het wonder van Uw genade, waardoor ik door de kracht van Uw bloed, ben gered en verlost. Dank U Vader, dat U meer om ons, Uw kinderen, geeft dan om het gehele heelal om ons heen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.