Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

In het rijtuig, samen met Hem!

Leestijd: 3 min.

We gaan vandaag verder met het beeld dat gisteren werd geschetst: de triomftocht die een overwinnaar in de klassieke oudheid kreeg aangeboden. Dit prachtige beeld betekent niet dat wij in ketenen meelopen met de gevangenen, achter Zijn rijtuig aan (hoewel sommige christenen dat soms wel lijken te denken...) Nee, wij horen in het rijtuig, samen met Hem! Dat is de wettige plaats en het recht van elke gelovige in Jezus Christus. Hij nodigt ons uit om deel te nemen in Zijn triomftocht. Een nieuwere, Engelse vertaling beschrijft 2 Korinthiërs 2:14 als volgt: Waar ik ook ga, dank God, Hij maakt mijn leven een voortdurende triomftocht in Christus... (Moffatt)

Een triomftocht is wat wij horen te zijn, en waar we recht op hebben! Als vertegenwoordigers van Christus, heeft Hij het aan jou en mij overgelaten om Zijn overwinning toe te passen en erin te leven. Zoals we al eerder zagen, zei Jezus dit zelf in Mattheüs 28:18-19: Alle macht is aan Mij gegeven, in de hemel en op aarde. Ga dan heen en laat het zien. Laat de wereld de macht zien die Ik heb, door Mijn overwinning in Mijn dood en opstanding. Zo zegt Hij ook in Johannes 20:21: Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik ook jullie. Jezus bevestigde hier dat wij Zijn zichtbare vertegenwoordigers zijn. Jij en ik zijn in deze wereld aanwezig om Zijn overwinning te laten zien, die toe te passen en alle mensen te laten zien wat Hij voor hen heeft gedaan.

Met dit als fundament, zullen we nu gaan kijken naar de wapens waarmee we strijden. Omdat we in een geestelijke oorlog betrokken zijn, is het niet meer dan logisch dat God ons geestelijke wapens heeft gegeven. In 2 Korinthiërs wordt ons over deze wapens verteld: Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus... (2 Korinthiërs 10:3-5)

Ook opstandige gedachten worden in gevangenschap gebracht, achter het rijtuig aan. Precies zoals wij in het rijtuig horen, zo horen deze opstandelingen achter het rijtuig – geketend en overwonnen. Alle opstandige machten in de geestelijke wereld die de gedachten, fantasieën en redeneringen domineren, en er zo voor zorgen dat onze gedachten tegen God in opstand komen, nemen we gevangen. En dan volgen ze ons gedwee en gehoorzaam, geketend en geboeid achter het rijtuig. De Bijbel benadrukt deze waarheid: De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God... (2 Korinthiërs 10:4)

De komende periode zullen we kijken naar enkele van de belangrijkste geestelijke wapens die God ons gegeven heeft. Hij verwacht dat we daarmee de genoemde resultaten zullen behalen. In lijn met het thema van onze studie ‘Leven als Zout en Licht’ zullen we de wapens behandelen, waarvan ik denk dat dit de belangrijkste zijn. De wapens waar we naar gaan kijken zijn: gebed, vasten, lofprijs, getuigenis en verkondiging of prediking.


Gebed van de dag

Heer Jezus, het is bijna niet te bevatten dat ik deel mag hebben aan de overwinning die U al heeft behaald op alle geestelijke vijanden. Dank U dat ik deel mag nemen aan Uw triomftocht, om zo letterlijk te zegevieren over alle geestelijk weerstand, alle oppositie en opstandigheid die door de vijand is opgeworpen tegen het kennen van U. Dank U voor die genade, Heer. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NOORWEGEN

    • Vandaag viert DPM Noorwegen 20 jaar bediening! Bid dat onze zendingsplannen ons nieuwe vrienden, klanten en partners in onze regio zal brengen. Bid ook voor goede en bevorderlijke relaties met allen die met ons verbonden zijn.
    • Bid dat Dereks Bijbelonderwijs effectief gebruikt gaat worden onder voorgangers en leken in het noorden van Noorwegen.