Shop Doneer

In het volle licht

Leestijd: 2 min.
En dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.
Het is een geweldige waarheid dat voor wie Jezus heeft aangenomen, de dood eigenlijk slechts een overstap is. Soms lijkt het alsof sommige christenen zich hiervan maar nauwelijks bewust zijn. Natuurlijk is de pijn van verlies diep, maar juist in het feit dat degene die is heengegaan nu één is geworden met de Heer, ligt ongekend diepe vertroosting.
Ik wil u vertellen over twee situaties waar ik ooit getuige van was. De eerste was in Egypte. Terwijl ik een bezoek bracht aan de piramides van Giza, vond ongeveer driehonderd meter verderop juist een islamitische begrafenis plaats. Een grote groep vrouwen, gekleed in het zwart, liet een vreselijk gehuil en geweeklaag horen - diep, hopeloos verdriet. Hun gehuil raakte me diep en ik dacht: ,,God, dank U wel dat U ons hebt verlost van de hopeloosheid die voor zoveel mensen hoort bij de dood.'' Ik kon op dat moment niets anders doen dan bidden voor de miljoenen mensen die deze hoop niet kennen wanneer zij sterven.
Een tweede gebeurtenis vond plaats in Oost-Afrika. Ik was hier hoofd van een opleidingsinstituut voor Afrikaanse docenten. Eén van onze vrouwelijke studenten, Agneta, had tyfus gekregen en lag in coma in het ziekenhuis. Mijn eerste vrouw Lydia en ik zochten haar op. Ze lag in coma en was niet in staat om te reageren. Ik bad: ,,Heer, laat haar lang genoeg uit haar coma komen om die ene, belangrijke vraag te kunnen stellen.'' Onmiddellijk na mijn gebed, opende ze haar ogen en keek mij aan. Ik vroeg: ,,Agneta, weet je zeker dat je ziel veilig is bij de Heer?'' Ze keek me recht in de ogen, zei 'ja' en viel terug in coma. Maar ik wist nu zeker dat ze verbonden was met Christus door een band die niet gebroken kon worden - zelfs niet door de dood!
Luister in dit verband eens naar de prachtige woorden uit Spreuken 4:18, één van mijn favoriete bijbelteksten:
Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag.
Als je eenmaal je voet hebt gezet op het pad van rechtvaardigheid, door je leven toe te wijden aan de Heer, dan wordt iedere stap helderder en de volle dag breekt aan bij jouw persoonlijke vereniging met de Heer, op het moment dat je overstapt vanuit de tijd in de eeuwigheid. Als je deze reis, door het dal van de schaduw van de dood, hebt afgelegd, kom je voor eeuwig in het volle licht van de tegenwoordigheid van onze Heer! Wat een vooruitzicht.

Vader, dank U wel voor de geweldige zekerheid die U mij geeft door de opstanding van de Here Jezus. De mensen die ik liefheb, maar die nu gestorven zijn in Hem, zal ik terugzien bij zijn wederkomst. Ook voor mij zelf is de dood niet het einde. Ik ben met Jezus gestorven en zal ook met Hem opstaan uit de doden. In Hem heb ik eeuwig leven!