Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Groeien en vooruitgang boeken

Leestijd: 2 min.

Studerend op het thema van ijver, laten we nu ook de volgende verzen in Hebreeën tot ons doordringen:

Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven (Hebreeën 6:11-12).

We moeten niet alleen ijverig zijn, maar die ijver ook tot het einde toe volhouden. De betekenis van een woord kun je vaak goed bestuderen door haar tegenovergestelde te bekijken – het tegengestelde van ijver wordt heel ontnuchterend omschreven als 'traag' of 'lui'. Niet lichamelijk lui, maar geestelijk lui.

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde ​liefde​ voor iedereen (2 Petrus 1:5-7).

Het leven als christen hoort niet statisch te zijn. Het is een leven van voortdurende groei en vooruitgang. Als het leven van een gelovige wel statisch is, dan gaat hij of zij feitelijk achteruit. Voor groei zoals Petrus het hier omschrijft is veel inzet nodig. Petrus roept ons op dit na te streven met alles wat in ons is. Petrus vervolgt met het woord 'als':

Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere ​Jezus​ ​Christus​ betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de ​reiniging​ van zijn vroegere ​zonden​ vergeten is. (2 Petrus 1:8-9)

Kun je geloven dat het mogelijk is dat iemand wordt gereinigd van zijn vroegere zonden, maar daarna vergeet dat dit is gebeurd? Het klinkt onwerkelijk, maar de Bijbel leert duidelijk dat dit mogelijk is. Laten we ervoor waken dat dit ons gebeurt…

Gebed van de dag

Dank U Heer, ik heb de belofte gekregen om Uw rust te mogen binnengaan. Ik spreek uit dat ik nooit doelloos en onvruchtbaar zal zijn in het kennen van de Heer, maar dat ik steeds zal blijven wandelen en groeien in geloof en gehoorzaamheid, om te beërven wat beloofd is. Daar zal ik mij voor inzetten. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.