Shop Doneer

Indicaties voor een werkzame vloek

Leestijd: 4 min.

Vandaag zullen we kijken naar zeven indicaties die zouden kunnen wijzen op de mogelijkheid dat er een vloek werkzaam is. Deze heb ik leren onderscheiden gedurende mijn omgang met en hulp aan mensen, en hoewel ik deze observaties onafhankelijk van Deuteronomium 28 heb gedaan, is het opmerkelijk hoeveel overeenkomsten er zijn tussen wat Gods Woord zegt en wat ik in de praktijk ben tegengekomen! Als je slechts één van de opgesomde problemen hebt, kan dat het gevolg zijn van een vloek, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Als je er echter meerdere herkent, dan kun je er bijna zeker van zijn dat je te maken hebt met een vloek. Is dat zo, geen nood, in ditzelfde thema zullen we binnenkort ook leren hoe Jezus aan het kruis vrijheid van iedere vloek voor ons verwierf, en hoe we deze kunnen ontvangen! * Mogelijke indicaties voor de werking van een vloek zijn:

  • Geestelijke of emotionele instorting
  • Herhaaldelijke of chronische ziekten (in het bijzonder erfelijke ziekten, want erfelijkheid is besloten in het karakter van een vloek)
  • Vrouwelijke problemen (onvruchtbaarheid, miskramen, menstruatieproblemen en aanverwante vrouwelijke problemen). Als er tijdens mijn bediening onder de zieken een vrouw naar me toekomt met dit soort problemen, ging ik er gewoonlijk van uit dat het een vloek betrof. Zelden zat ik ernaast. Ik heb werkelijk een stapel getuigenissen van vrouwen die volkomen werden bevrijd van deze problemen, nadat de vloek over hun leven was verbroken.
  • Echtscheiding en vervreemding in families. (Sommige families kunnen gewoonweg niet bij elkaar blijven. Mannen en vrouwen scheiden, hertrouwen en scheiden vaak opnieuw. Of meerdere broers en zussen uit hetzelfde gezin komen in echtscheiding terecht. Ook kinderen kunnen vervreemden van hun ouders en van elkaar.)
  • Voortdurend financieel tekort. De meesten van ons kennen financieel wel eens moeilijke tijden. Ikzelf ben daarop geen uitzondering. Maar als je altijd maar worstelt en nooit genoeg hebt, dan is mogelijk een vloek werkzaam.
  • Een pechvogel zijn / vatbaar zijn voor ongelukken. Ben jij een van die mensen bent die altijd maar ongelukjes overkomen? Je stapt van het trottoir en breekt je enkel; je zit in de auto en iemand rijdt op je in - dan heb je mogelijk te maken met een vloek. Karakteriserende uitspraken zijn: ,,Waarom overkomt mij dit altijd?'' of ,,Ik weer...''.
  • Een geschiedenis van zelfmoorden of onnatuurlijke dood in de familie.

Uit ervaring weet ik heel goed hoe het is om onder een vloek te leven, doordat God me in deze bediening heeft geplaatst en naar de uithoeken van de aarde heeft doen reizen... Vele duizenden mensen hebben voor mij gediend als 'objectles'.

Een vloek is een donkere schaduw uit het verleden. Je weet waarschijnlijk niet eens waar ze vandaan komt en misschien zit de oorsprong niet eens in je eigen leven, maar bijvoorbeeld in je familieachtergrond. Hoe dan ook, ze strekt zich uit over je leven en houdt het zonlicht van Gods zegen buiten. Misschien heb je geen idee wat in het verleden de oorzaak kan zijn geweest. Een vloek zou ook vergeleken kunnen worden met een lange, boze arm, die zich van achter jou over je heen uitstrekt. Je hebt hard gewerkt om tot een bepaald punt te komen en je kunt zeggen: ,,Nu heb ik mijn leven op een rijtje!'', maar precies dan gebeurt er iets onverwachts en elk succes glipt je weer door de vingers. Je gaat opnieuw door een pijnlijke strijd heen, worstelt je terug naar hetzelfde niveau, en BENG!... opnieuw laat het kwade je struikelen. Dit wordt een patroon in je leven. Misschien ontdek je bij het terugkijken op het leven van je ouders of grootouders of een ander familielid zelfs eenzelfde patroon.

Een vloek maakt iemand overigens niet altijd zichtbaar onsuccesvol. Ik herinner me een vrouw uit Zuidoost Azië. Ze was van adel, hoog opgeleid en succesvol in haar carrière als rechter. Ze kwam naar me toe nadat ik onderwijs had gegeven over zegen of vloek. ,,Ik pas niet in uw beschrijving'', zei ze, ,,want ik bent niet onsuccesvol. In feite ben ik juist erg succesvol.'' Maar toen voegde ze eraan toe: ,,Ik ben gefrustreerd. Ik geloof in Jezus, maar het lijkt wel of ik nooit bereik of krijg wat mensen die in Jezus geloven zouden moeten krijgen.'' Nadat ik enige tijd met haar gesproken had, ontdekte ik dat ze een nakomeling was van verschillende generaties afgodenaanbidders. Ik legde haar uit dat dit waarschijnlijk de oorzaak was van haar probleem. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Maar nadat ze haar probleem had herkend en aan Gods voorwaarden (bekering en geloof) had voldaan, waren we in staat om de vloek die samenhing met de afgoderij van haar voorouders, te verbreken.

Wist je dat er vandaag vele ogenschijnlijk succesvolle, maar toch zeer gefrustreerde mensen rondlopen in de wereld om ons heen, net als deze vrouw? Omdat Jezus aan het kruis tot een vloek werd, kan elke vloek over ons leven worden verbroken in Zijn naam, en mogen we leve in echte vrijheid!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel voor Uw voorziening in leven dat vrij is van elke vloek die door zonden van ons of door zonden tegen ons begaan door anderen, is veroorzaak. Dank U Jezus, dat ik in U vrij mag zijn en mag leven in Gods dagelijkse zegen. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.