Op 26 mei start de online cursus Beloofd land. Ontdek Gods plan met Israël en welke rol de Kerk hierin speelt. Schrijf je nu in!

sluit
Shop Doneer

Ingehaald door zegeningen

Leestijd: 1 min.
Toen ik ooit in Ierland was, zag ik een zesjarige jongen die van zijn ouders wat aardappels kreeg om te poten. Hij pootte de aardappels en een week later ging hij kijken of ze al opkwamen. Er was geen teken van leven te bespeuren. Twee weken later kon hij nog steeds niets ontdekken, dus groef hij de aardappels op om te zien of ze wel ontsproten waren. Uiteindelijk groef hij ze wel vier keer op, dus werd het nooit wat met die aardappels.
Sommige christenen zijn net als die jongen in Ierland. Ze planten hun aardappels in geloof, maar graven ze vervolgens weer op om te zien of ze groeien. De essentie van geloof is echter dat we God de ruimte geven om ons te laten groeien. Wij voldoen aan de voorwaarden, maar God vervult de belofte en zegent ons. In Deuteronomium 28:2 wordt gezegd tegen hen die voldoen aan de voorwaarden: al deze zegeningen zullen over u komen en u inhalen, omdat u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaamt (NASB). Ik ben gek op het woord 'inhalen'. Wij hoeven niet achter de zegeningen aan te rennen; de zegeningen komen ons achterna. We kunnen 's avonds naar bed gaan en mediteren over welke zegeningen ons hebben ingehaald tegen de tijd dat we weer wakker worden.
Op dezelfde wijze staat in Matteüs 6:33: Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. We zoeken niet de 'dingen', maar het Koninkrijk. Vervolgens geeft God alles erbij wat we nodig hebben.
Dit zijn dus de voorwaarden om Gods overvloed te ontvangen:
  1. Onze motivatie en houding moeten oprecht zijn
  2. We moeten geloof oefenen
  3. We moeten God, onze ouders en Gods dienaren eren door te geven
  4. We moeten onze gedachten, woorden en daden goed gebruiken
  5. We moeten God op zijn tijd en wijze laten toevoegen in ons leven
Als we aan deze voorwaarden voldoen, kunnen we er zeker van zijn dat Gods overvloedige zegeningen ons zullen inhalen. Dit is een weg om Gods zegeningen binnen te treden.

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat ik eerst het koninkrijk van God zal zoeken, en als ik dat doe, zullen zijn zegeningen mij inhalen - omdat Jezus tot een vloek werd gemaakt, kan ik de zegen binnentreden. Amen.