Shop Doneer

Innerlijke vrede en vrijheid

Leestijd: 3 min.

Nu zullen we kijken naar de tweede uitwerking van vrede; de vrede die we kunnen hebben temidden van strijd en onrust. Het is zo belangrijk om die vrede te hebben in de wereld van vandaag! In Johannes 14:27 zegt Jezus tegen zijn discipelen:

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Ik word altijd blij van de woorden: ‘zoals de wereld die niet geven kan’. Zelfs de beste pogingen van de wereld om vrede te bereiken zijn zo kwetsbaar, zo tijdelijk, zo ontoereikend. Als we op de wereld zouden vertrouwen voor vrede, dan zou er weinig vrede te vinden zijn. Maar Jezus zegt: „Ik geef je een vrede die anders is dan de vrede die de wereld je biedt en je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet ongerust te zijn”. In Johannes 16:33 zegt Hij opnieuw:

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

Dit is het altaar wat Gideon bouwde, de Heer is onze vrede. Jezus is onze vrede. Hij heeft de wereld overwonnen. Daarom kan de wereld ons nooit overwinnen, want Hij is in ons en met ons. Ook hebben we vrede met alle mensen die verzoend zijn met Jezus. Wie ze ook zijn, van welk ras of welke achtergrond ook. Verzoend zijn met God, door Jezus, brengt ons automatisch in een relatie van vrede met alle andere gelovigen. Luister eens wat Paulus zegt in Efeze 2:13-17, als hij schrijft aan andere gelovigen met een heidense achtergrond.

Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede… (let op de nadruk die gelegd wordt op vrede:) …en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren.

De boodschap van het kruis is vrede. Vrede met God, vrede temidden van grote onrust om ons heen en vrede met onze medegelovigen.

Ik word vaak herinnerd aan de ark van Noach, die het middel werd waardoor God Noach en zijn familie redde. Denk eens aan Noach en zijn familie in die ark. Daar zaten ze, temidden van de rondrazende natuurelementen. Alles om hen heen was onder water verdwenen. Maar in de ark vonden ze vrede en veiligheid. Precies datgene wat oordeel en vernietiging bracht aan de wereld, bracht hen vrede en redding. En denk dan aan al die dieren in de ark. Zoveel verschillende dieren, dieren die van nature elkaars vijanden waren. Maar in de ark was vrede. Dat betekent dat deze dieren een verandering van karakter ondergingen toen ze de ark binnenkwamen. Hierin zien we een prachtig beeld van Christus. Als we binnengaan in Christus, dan gaan we binnen in de vrede. Ook al zijn er anderen, met een ander karakter, waar we natuurlijk gezien misschien problemen mee zouden kunnen krijgen, als we in de ark zijn, in Jezus, dan hebben we vrede met hen.

Gebed van de dag

Heer Jezus, U bent mijn vrede, en vandaag maak ik een nieuwe toewijding om in U te blijven en zo vrede te hebben temidden van onrust in dit leven, en ook vrede met al mijn medegelovigen. Help mij uw eenheid te bewaren door de band van uw vrede.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.