sluit
Shop Doneer

Instrumenten die God gebruikt

Leestijd: 2 min.
De Bijbel leert ons dat het lichaam van een mens de tempel is van de Heilige Geest. Toen Jezus stierf aan het kruis en zijn bloed vergoot, verloste Hij naast onze ziel en geest, ook ons lichaam. We zijn helemaal van Hem - geest, ziel en lichaam.
God heeft oprechte interesse in ons en een specifiek doel met ons lichaam. Het lichaam moet dienen als tempel voor de Heilige Geest (zie 1 Korinthe 6:19). Ons lichaam is de plaats die de Geest van God gebruikt als woning voor Hemzelf. De Bijbel vertelt ons dat God niet woont in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt (zie Handelingen 7:48). We kunnen zoveel kerken, synagogen of tabernakels bouwen als we willen, maar God zal er niet in wonen. God heeft ervoor gekozen om te wonen in fysieke lichamen van mensen die in Hem geloven. Daarom heeft ons lichaam een belangrijke functie als verblijfplaats van de Heilige Geest.
Verder schreef Paulus over onze lichaamsdelen: En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God (Romeinen 6:13). De verschillende delen van ons lichaam zijn bedoeld als instrumenten of wapens die God kan gebruiken. Ze zijn niet van ons, maar van Hem. Het is onze opdracht om ze aan God over te geven.
Het is logisch dat God wil dat zijn wapens zich in goede conditie bevinden, dus dat ze niet zwak zijn of kapot. Hij wil dat onze lichamen gezond zijn en sterk, effectief en actief, omdat ze leden zijn van Christus. In zekere zin heeft Christus geen lichaam op aarde, behalve het onze. Onze lichamen zijn instrumenten die God gebruikt om zijn wil te doen op aarde. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat God verwacht dat wij ons lichaam op de best mogelijke manier sterk en gezond houden.
Dank U Heer, dat U mij hebt gekocht. Ik belijd dat de leden van mijn lichaam instrumenten zijn die U kunt gebruiken om uw gerechtigheid te bevestiging, en ik wijd ze toe aan Uw dienst. Help mij om mijn lichaam sterk en gezond te houden, om uw naam eer te brengen. Ik ben duur gekocht; ik ben van God. Amen.

Er zijn al vele duizenden van dit korte, krachtige boekje verspreid (o.a. via de Tien dagen Bidden en Vasten-beweging) omdat het heel compact, maar zeer compleet en motiverend instructie geeft voor gebed en vasten.Klik hier voor meer info en bestellen.
Bron: The vine and the branches (CD)