Shop Doneer

Investeer slim!

Leestijd: 3 min.
We zagen dat vanuit geloof gevend leven een goede basishouding is, en feitelijk een soort sociale verzekering die de Heer ons biedt. Ik wil een nogal ongebruikelijke gelijkenis van Jezus lezen over een rentmeester die zijn meester bedroog om zijn eigen toekomst veilig te stellen. Het verhaal staat in Lukas 16:1-8:
Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: 'Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte.De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: "Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven." Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: "Hoeveel bent u mijn heer schuldig?" "Honderd vaten olijfolie," antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: "Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van." Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: "En u, hoeveel bent u schuldig?" "Honderd balen graan," luidde het antwoord. De rentmeester zei: "Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van."En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.
Wat een wonderlijk verhaal! Deze manager gaf geld weg dat niet van hem was, om de gunst te winnen van mensen, zodat die hem welkom zouden heten als hij zelf werkloos zou worden. Jezus veroordeelde deze manager niet voor zijn oneerlijkheid, maar complimenteerde hem zelfs voor zijn sluwheid en zei dat we een les moeten leren van deze slimme man. Welke les zat er in dit verhaal? Dat we leren geld weg te geven, om vrienden te maken voor het moment dat we niet langer in staat zijn om voor onszelf te zorgen. De vrienden die we gemaakt hebben met ons geld (dat feitelijk van onze Heer is) zullen ons verwelkomen in hun huis. Zie je de les? Als je haar begrijpt, dan is het geweldig. Jouw geld is eigenlijk niet echt van jou als je een kind van God bent. Je bent maar een rentmeester, een bewindvoerder over Gods geld. En Jezus zegt dat het oké is in Gods Koninkrijk, als je dat geld weggeeft aan anderen die het investeren in het Koninkrijk van God. En als jij aan het eind van je leven bent gekomen, zullen de mensen waarin jij hebt geïnvesteerd, de zendelingen die jij hebt ondersteund, de zielen die gered zijn door jouw giften, daar in de eeuwigheid jou opwachten en zeggen: ,,Dank je voor die honderd euro die je gestuurd hebt naar die zendeling, want daardoor ben ik gered. Ik heb een eeuwig huis hier in de hemel en ik nodig je nu uit in mijn huis.''
Deze vreemde gelijkenis heeft dus een prachtige, diepe betekenis. Ik denk met grote dankbaarheid terug aan het geld dat ik door Gods genade in de loop der jaren heb kunnen investeren in vele verschillende bedieningen die zielen hebben binnengebracht in het koninkrijk van de hemel. Want ik weet dat als ik trouw blijf en zelf aan het einde van mijn leven gekomen ben, de mensen aan wie ik heb gegeven me welkom zullen heten in hun eeuwige huis.

Hemelse Vader, leer mij om wijs en onbevangen te investeren in Uw zaak! Uw Koninkrijk wil ik helpen opbouwen en mijn geld - dat immers feitelijk van U is - beschikbaar maken voor Uw Koninkrijk. Leid mij hierin door Uw Geest! Amen.