Shop Doneer

Is je basis verkeerd?

Leestijd: 2 min.

Gisteren leerden we wat er gebeurt wanneer het Kruis een centrale plek in ons leven krijgt. Vandaag ontdekken we wat er gebeurt wanneer we een andere basis hebben.

In Romeinen 8:31 legt Paulus opnieuw de nadruk op het volmaakte, afdoende offer van Jezus: Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Dit is ons dus door het offer van Jezus geschonken. God, die ons Jezus gegeven heeft, zal niets voor ons achterhouden, maar ons met Hem alle dingen overvloedig schenken. Een heerlijke, bijna overweldigende gedachte. Dat ene offer van Jezus maakt dus de volle overvloed van Gods genade en voorziening beschikbaar.

We hebben geen andere basis nodig. Er bestaat zelfs geen andere basis. Het Kruis is de enige en complete basis waarop Gods ontferming en genade beschikbaar komt. Ik herhaal dit, omdat het beter tot ons door moet dringen dan welke andere boodschap ook. Want als je tot God komt voor ontferming en genade op een andere basis dan het offer van Jezus aan het Kruis, dan zal God je niet tegemoetkomen. Je basis is verkeerd. We kunnen niet tot Hem komen op basis van onze goede werken, onze godsdienstigheid, onze familieachtergrond, onze nationaliteit of onze prestaties en talenten. Van al die dingen is God niet onder de indruk. Het enige waardoor Gods genade en ontferming beschikbaar komen, is het feit dat Jezus tot zonde werd gemaakt met onze ongerechtigheid, dat Hij stierf in onze plaats en opstond uit de dood.

Ik wil je aanraden nooit een dag voorbij te laten gaan zonder daarover na te denken en ervoor te danken. Laat deze waarheid nooit uit het middelpunt van je gedachten, woorden en leven verdwijnen. Als je dat wel doet, zul je merken dat je niet langer kunt genieten van Gods overvloed van genade en blijdschap. Als het Kruis niet meer centraal staat in jouw leven, zul je gaan worstelen, gedesoriënteerd en verward raken. Je zult je steeds vaker schuldig gaan voelen en je zult niet begrijpen wat er in je leven is gebeurd, waarom je blijdschap is verdwenen en waarom alles verkeerd gaat. Het antwoord is: het Kruis is uit het centrum van je leven verdwenen.


Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat U altijd het centrale vertrek- en ook bestemmingspunt van mijn leven bent. U bent de Leidsman (Engels ‘Author’) en Voleinder (Engels: Perfector) van mijn geloof; dus U was er toen mijn geloof begon, en U bent er ook aan het eind ervan! En daar ergens tussenin ben ik… Halleluja! Dank U voor die waarheid in mijn leven! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

SALOMON EILANDEN

  • We gaan op bezoek bij verschillende kerken op de eilanden, om DPM te promoten en uit te breiden. Bid om een positieve respons en om veel meer contacten voor het werk.
  • Bid dat de nieuwe contacten gebruik willen maken van het gratis materiaal dat verkrijgbaar is op de website van het kantoor in Nieuw Zeeland.