Shop Doneer

Ismaël of Izak?

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we dat als je voor God leeft, je niet leeft voor de wet. In dit verband lezen we vandaag nogmaals wat Paulus schreef aan de Galaten in hoofdstuk 3:11:

En dat door (de) wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Paulus bedoelde hier allereerst de wet van Mozes: je wordt niet gerechtvaardigd door je aan de wet van Mozes te houden. Waar echter in het Nieuwe Testament sprake is van de wet staat in de originele Griekse tekst op de meeste plaatsen gewoon wet. Het ontbreken van het lidwoord de is niet zonder betekenis, want Paulus stopt niet bij de wet van Mozes, maar zegt hier in feite: ‘Je kunt geen gerechtigheid bij God verkrijgen door je aan wet – welke wet dan ook te houden.’ Het is onmogelijk. Tijdverspilling om het te proberen. Wetten zijn niet meer geldig, ze zijn buiten werking gesteld. Paulus gaat verder in vers 12:

Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.

Als je je altijd aan de hele wet houdt, dan is dat fijn, want dan ben je rechtvaardig. Maar nog niemand heeft dat ooit gepresteerd. Kun je je alleen maar voor een bepaalde tijd of gedeeltelijk aan de wet houden, dan baat het je echter in geen enkel opzicht. Er zijn dus maar twee mogelijkheden: je wordt gerechtvaardigd door de wet of je wordt gerechtvaardigd door geloof. Je kunt ze niet vermengen.

Even verderop gebruikt Paulus een voorbeeld uit het gezin van Abraham. Ismaël is het kind van de slavin en een voorbeeld van wat de wet heeft voortgebracht. Hagar, zegt hij, komt overeen met de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Sara is dan een beeld van de Geest. Izak is het meest het kind van de genade. Paulus wijst erop dat Ismaël moest verdwijnen toen Izak kwam. Zij konden niet naast elkaar in hetzelfde gezin leven. Hij citeert de uitspraak in Galaten 4:30: Jaag de slavin en haar zoon weg... Je moet je niet alleen losmaken van Ismaël, maar ook van Hagar. Je moet dus een keuze maken. Wie heb je in huis? Ismaël of Izak, het kind der genade, het bovennatuurlijke?

Ismaël was het beste wat Abraham door eigen inspanning kon doen, maar dat voldeed niet. Ook jouw eigen inspanningen zijn niet goed genoeg. Je kunt het blijven proberen, werken en zweten, en zelfs bidden. Maar het is niet goed genoeg. Als je genade wilt verkrijgen, moet je NEE zeggen tegen de wet. Wij hebben liever een beetje genade en een beetje wet. Een beetje van God en een beetje van onszelf. Maar God accepteert dat niet. Als je niet uitsluitend op genade kunt vertrouwen, dan kun je er helemaal niet op vertrouwen. Als je de genade moet helpen met eigen werken, ervaar je de genade niet ten volle.


Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U mij wilt leren om werkelijk helemaal vanuit genade te leven, en niet – heel subtiel en onderliggend – toch een beetje op basis van de wet! Dank U dat ik tot Uw eer mag leven Heer Jezus, omdat U mij daarvoor de kracht geeft, elke dag en in iedere situatie, door het Kruis waaraan U stierf om na drie dagen weer op te staan. Zo sta ik ook elke dag op in Uw bovennatuurlijke kracht, Heer! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Blijf bidden dat ons nieuwe boek ‘I will shake all things’ (Nederlands: Ik zal alles schudden) gebruikt zal worden om de Franse Kerk wakker te schudden en te doen beseffen in wat voor tijd we leven.
  • Bid dat nieuwe mensen horen over onze Bijbel Correspondentie Cursus en dat zij zich inschrijven. Bid dat de huidige studenten de studie zullen afmaken.