Shop Doneer

Je door de Heilige Geest laten onderwijzen

Leestijd: 3 min.

In Spreuken 3:7 staat een Bijbelvers dat ons meer inzicht geeft in de basisvoorwaarden om de vreze des Heren in je leven te koesteren:

Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de Heere en keer je af van het kwade.

De voorwaarden die hier genoemd worden zijn: niet vertrouwen op je eigen wijsheid en je afkeren van het kwade. We moeten het kwade de rug toekeren en ons ervan afscheiden. Iets wat de Bijbel heel duidelijk maakt is dat het kwade en de vreze des Heren niet samengaan.Dit zijn de inleidende voorwaarden waaraan we moeten voldoen om de vreze des Heren in ons leven te ontwikkelen:

  1. We moeten de juiste keuze maken: de vreze des Heren. Waarschijnlijk zijn er christenen die zelfs nog nooit eerder geconfronteerd zijn met de noodzaak van die keuze.
  2. We moeten onderwezen worden door de Heilige Geest. Hij alleen kan ons de vreze des Heren leren. We moeten ons laten inschrijven als leerlingen in de school van de Heilige Geest.
  3. We moeten heel bewust kiezen afstand te doen van het vertrouwen op onze eigen wijsheid.
  4. We moeten afstand doen van het kwade, in elke vorm waarin we het herkennen.

Als we die juiste keuze maken, namelijk de vreze des Heren een basisplaats te geven in ons leven, dan is het vervolgens de Heilige Geest (die zoals we eerder zagen ook de 'Geest van de vreze des Heren' is...) die ons hierin onderwijst, als onze Leraar tot de Waarheid. Daarmee kiezen we er dus impliciet al voor om afstand te doen van ons vertrouwen op eigen wijsheid. En ook zal de Heilige Geest ons helpen afstand te doen van het kwade; Hij maakt ons afkerig van verkeerde keuzes, want... Hij is de Geest van de vreze des Heren, door Hem regeert Koning Jezus op de troon van ons hart.

Gebed van de dag

Heer, wat verlang ik ernaar en ik kies ervoor, dat de vreze des Heren mijn denken en leven regeert; dan vertrouw ik niet meer op mijn eigen wijsheid, blijf ik weg van verkeerde keuzes, en is Uw Heilige Geest mijn Leraar tot de Waarheid. Amen.

Boek over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de Heilige Geest? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Derek Prince beschrijft de Heilige Geest als de minst begrepen persoon in de Bijbel. Zijn boek Wie is de Heilige Geest? is een studie door de Bijbel naar Wie de Heilige Geest is.
  • Voor iedereen die oprecht verlangt naar de vervulling van een overwinnend en vruchtbaar leven als christen, is dit boekje over de Heilige Geest een aanrader: De rijkdom van Pinksteren.
  • De volheid van de Heilige Geest kan ook in jouw leven komen, als hulp in je dagelijkse wandel met Christus. Je leest erover in het boek Doop in de Heilige Geest.
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren. Wil je proclameren over de Heilige Geest? Kijk dan bij de set Heilige Geest.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.