Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Je hoeft niet krampachtig te leven

Leestijd: 2 min.

Eerder hoorden we hoe Abrahams geloof hem tot gerechtigheid werd gerekend. Nog even terugdenkend aan de geschiedenis van Abraham, is het heel interessant om op te merken dat Abraham na zijn ontmoeting met God toch nog heel wat verkeerde dingen deed. Zo liet hij bijvoorbeeld zijn vrouw opnemen in een heidense harem. Dat is niet bepaald goed en God was het er helemaal niet mee eens. Maar ondanks dat werd zijn geloof hem tot gerechtigheid gerekend.

Als je dit principe echt doorgrondt, slaak je een zucht van verlichting. God moedigt ons niet aan om slechte dingen te doen, maar als we oprecht proberen naar Gods wil te leven, wordt ons geloof ons altijd tot gerechtigheid gerekend, ook al doen we soms verkeerde dingen. Ontspan je! Je hoeft niet zo krampachtig te leven. Blijf alleen maar geloven. Door geloof in Jezus’ offer aan het Kruis, heeft God ons in staat gesteld om vrij te blijven van elke schuld. Satan kan ons niet meer beschuldigen.

Romeinen 5:1 zegt: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God... En Romeinen 8:1 bevestigt: Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.

In de eerste acht hoofdstukken van Romeinen is er sprake van een pelgrimstocht. Hoofdstuk 8 beschrijft onze bestemming, waarop we gericht moeten zijn in ons leven dat door de Geest wordt geleid. Het hoogtepunt is een eeuwige, niet te scheiden eenheid met Jezus Christus. Hoofdstuk 8 is het hoofdstuk van overwinning. In het eerste vers staat: Dus er is nu geen verdoemenis (NBG: geen veroordeling). Als je je toch veroordeeld voelt, kun je niet leven volgens Romeinen 8. Veel christenen komen steeds weer onder die veroordeling. Ze leven niet naar dat hoofdstuk, omdat ze niet geleerd hebben hoe ze vrij moeten blijven van veroordeling.


Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat er nu geen veroordeling meer is voor mij, omdat ik in de Heer Jezus ben; de wet van de Geest van leven heeft mij immers vrijgemaakt van de wet van zonde en dood! Dank U Heer Jezus, dat ik daarom niet meer krampachtige hoef te proberen om ‘goed’ te leven, maar heel ontspannen mag kiezen om U voortdurend lief te hebben, in woord en daad! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

OOST AFRIKA

  • Bid dat er een doorbraak komt in het officieel registreren van DPM in Tanzania, en ook in Oeganda, waar we werken aan een verbetering van de registratie.
  • Bid dat God de pandemie een halt toeroept, zodat ons team meer effectief kan zijn in het bereiken van landen in Oost Afrika zoals Burundi en Congo, waarvan de grenzen weer gesloten zijn.
  • Bid dat de Heer ons wijsheid en gunst geeft bij het verspreiden van materiaal en het bedienen van mensen in Kenia, Oeganda, Tanzania en Rwanda.