Shop Doneer

Je motieven onderzoeken

Leestijd: 2 min.

Waarom komen we dichtbij Gods genadetroon? Om hulp te vragen voor specifieke noden. Vandaag kijken we naar een belangrijke voorwaarde: onze motieven. God onderzoekt elk motief van ons hart. Hij is zich zeer bewust vanuit welke motivaties wij Hem dingen vragen. Jakobus 4:2 zegt:

...maar u krijgt niet, omdat u niet ​bidt. (Jakobus 4:2)

De belangrijkste reden dat christenen hun nood niet vervuld zien worden, is omdat ze er niet om vragen. Maar dan schrijft Jakobus in vers 3:

U ​bidt​ wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd ​bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.

Met andere woorden: zelfgerichte gebeden laten zien dat je motieven verkeerd zijn. We bidden dan alleen maar om er zelf beter van te worden, wat meer persoonlijke behoeftebevrediging of genot.

Maar wat is dan wel het juiste motief? Jezus was daar duidelijk in:

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. (Johannes 14:13-14)

Dat is het motief achter de gebeden die God verhoort. Een gebed moet uit een oprecht hart bij God terechtkomen, zodat God die dit gebed verhoort, geëerd wordt in Jezus Christus. Paulus legde dit ook uit aan de christenen in Korinthe:

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot heerlijkheid voor God door ons. (2 Korinthe 1:20)

Het volledige doel waarom we tot God komen en ons Zijn beloften toe-eigenen is dat God geëerd wordt door ons leven heen, als Hij onze gebeden beantwoordt. Dus de motivatie die aanvaardbaar is voor God, is dat degene die bidt, een antwoord verwacht dat God tot eer strekt. Deze gebeden moeten worden opgezonden in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij – en het offer aan het kruis dat Hij bracht – is immers de bron waaruit alle voorziening voortkomt. Ook voor vandaag, ook in jouw leven!

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik vrijmoedig tot U mag komen. Laat mijn motivatie om tot U te bidden altijd zuiver zijn, namelijk dat U verheerlijkt wordt door Jezus Christus in het antwoord op mijn gebeden. Ik zal vrijmoedig dicht bij de troon van de genade komen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.