sluit
Shop Doneer

Je vlees kruisigen

Leestijd: 2 min.

Na de bevrijding van de tegenwoordige eeuw, de bevrijding van de wet en de bevrijding van het ‘ik’, kijken we vandaag naar de bevrijding van het vlees. In Galaten 5:24 staat:

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

Deze mensen hebben het vlees gekruisigd. Het vlees is niet je fysieke lichaam, maar de natuur die je kreeg toen je in jouw fysieke lichaam werd geboren. Hij of zij is van nature een opstandeling, een rebel. Alle mogelijke begeerten en gevoelens die niet in overeenstemming zijn met Gods wil en niet aan God onderworpen zijn, komen eruit voort. Wat is Gods oplossing volgens deze tekst? Kruisiging! Het gaat in deze tekst niet over een bepaald kerkgenootschap, maar over alle mensen die God toebehoren. Er is geen sprake van baptisten, pinkstermensen of presbyterianen. Het gaat over allen die Christus toebehoren.

In 1 Korinthiërs 15:23 staat voor welke mensen Jezus terugkomt. Het zijn niet de presbyterianen, gereformeerden, evangelischen, pinkstermensen of katholieken. Er staat:

Ieder echter in zijn eigen rangorde: Christus als Eersteling, daarna die van Christus zijn, bij Zijn komst.

Hij komt voor wie van Hem zijn. Waaraan herkennen we hen? Zij hebben het vlees gekruisigd. Jezus komt dus terug voor die christenen die het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd hebben. Nu weet je waaraan je moet voldoen.

Jaren geleden was er in onze gemeente in Londen een dame die iedere keer bad: ‘Heer, help ons te onthouden dat onze bereidheid altijd te laat komt.’ Die uitspraak ben ik nooit vergeten. Je kunt het niet tot het laatste moment uitstellen, want dan heb je te lang gewacht. Je moet al met het vlees afgerekend hebben.


Gebed van de dag

Heer Jezus, maakt U mij – net als die vrouw – voortdurend bereid om helemaal voor U te leven, toegerust met de kracht van het Kruis. Ik wil totaal en in mijn hele doen en laten, van U zijn bij Uw terugkomst! Dank U ook Heer, voor het feit dat ik gelijkgestemde broeders en zusters heb door de volle breedte van de wereldwijde Kerk. Maak ons gezamenlijk een krachtig leger in deze tijd! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

KROATIË

  • Bid dat de Kroatische economie zich herstelt van de gevolgen van de pandemie; bid dat er een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest komt die bekering, redding en genezing brengt.
  • Bid dat ons team veel nieuwe kerken zal bereiken met Dereks onderwijs en dat er steeds meer vraag naar Gods Woord zal zijn.