Shop Doneer

Je waarde in Christus

Leestijd: 3 min.


Gisteren zagen we dat het Kruis ons Gods liefde laat zien. Vandaag kijken we naar een ander aspect dat het Kruis ons laat zien, namelijk onze waarde. Het is een groot, algemeen probleem in het hele Lichaam van Christus, dat velen het gevoel hebben minderwaardig te zijn. Opnieuw moet ik zeggen dat er slechts één echte basis is voor het leren kennen van je waarde: Het Kruis. Ik zal een voorbeeld geven.

Wat is je waarde in Christus?

Stel dat ik mijn huis wil verkopen. Ik ken de waarde ervan niet, maar ik denk dat het 320.000 euro waard is. Niemand wil er echter meer dan 200.000 euro voor betalen, dus mijn huis is in werkelijkheid dan ook maar 200.000 euro waard, want dat is wat de mensen ervoor willen betalen. Ook jouw waarde is niet wat jíj denkt dat je waard bent. Je bent zoveel waard als God bereid was voor je te betalen. Wat heeft God voor je betaald? Zeg het maar hardop tegen jezelf: het bloed van Jezus!

Ik hou van Handelingen 20:28 vanwege dat ene woord Hij (God). Paulus spreekt hier tot de oudsten van de gemeente en zegt:

Wees dan op uw hoede wat uzelf betreft, en heel de kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

De Gemeente werd gekocht met het bloed van God. Het bloed van God, dóór Jezus. En Petrus zegt in 1 Petrus 1:18-19:

U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos (NBG: onberispelijk) en onbevlekt Lam.

Onberispelijk betekent zonder zonde; vlekkeloos betekent zonder persoonlijke zonden. Het volkomen zondeloze Lam van God: Jezus. In Leviticus 17:11 staat:

Want het leven van het vlees is in het bloed en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door het leven verzoening bewerkt.

Toen Jezus Zijn ziel uitgoot in de dood (Jesaja 53:12) en Zijn bloed vloeide aan het Kruis, gaf Hij Zijn leven als een losprijs voor de hele mensheid. Lees in dit verband Psalm 49:9. Eén volkomen goddelijk leven was meer waard dan de levens van de hele mensheid, van de hele menselijke geschiedenis door de eeuwen heen. Er werd volledig betaald om ons terug te kopen uit de handen van satan. Wij zijn verlost, zegt de Bijbel, door het bloed van Jezus.

Psalm 107:2 gaat over belijden. Er staat:

Laten zo spreken wie de HEERE bevrijd heeft, bevrijd uit de hand van de tegenstanders.

Je bezit je behoudenis pas echt als je het ook uitspreekt. Het uitspreken of ‘proclameren’ maakt het tot werkelijkheid voor jou.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor de immense, ontzagwekkende prijs die U voor mij betaalde. Ik bid U Heer, dat U deze onmetelijke rijkdom diep in mijn denken en mijn hart laat zinken, zodat het mijn dagelijkse drijfkracht wordt. Laat mijn leven met U zo een dagelijks getuigenis zijn van de almachtige, heerlijke God die ik dien! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

OEKRAÏNE

Bid dat de geplande Russische en Oekraïense vertalingen van materialen van Derek Prince geslaagd verlopen: bid om de benodigde goede en betrouwbare vertalers.

In 2020 hebben we meer dan 10.000 exemplaren van Dereks boeken kunnen verspreiden! Bid dat dit materiaal en ook de herdrukken van de Fundamentenserie in het Russisch veel gelovigen zullen blijven opwekken tot een sterke christelijke levenswandel.