Shop Doneer

Jeremia - Als God je stuurt, ga!

Leestijd: 3 min.
Een derde persoon die de stem van God verstond en van wie wat kunnen leren, is Jeremia. In Jeremia 18:1-6 zegt de profeet: De Heer richtte zich tot Jeremia: Ga naar de werkplaats van een pottenbakker, daar zal Ik laten horen wat Ik je te zeggen heb. God zegt dus: ,,Als je mijn stem wilt verstaan, moet je op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Daar zal Ik tot je spreken.'' Jeremia gehoorzaamde, kijk maar: Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De Heer zei: Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker - spreekt de Heer. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. Er was dus een tijd en een plaats. God wilde dat Jeremia naar het huis van de pottenbakker zou gaan, omdat Hij hem wilde laten zien wat de pottenbakker deed met de pot op het draaiwiel. Dit was een beeld van hoe God met Israël omging en hoe Hij dat vandaag ook nog doet. Onthoud dat Israël als een pot is in Gods handen, en Hij vormt hen op het wiel van de omstandigheden en de geschiedenis. Die boodschap geldt vandaag des te meer. Jeremia kon de boodschap echter niet horen, totdat hij zich op de juiste plaats bevond. Hij moest eerst gehoorzamen door naar de werkplaats te gaan. God maakte een afspraak met Jeremia: ,,Ga naar de werkplaats en daar zal Ik tot je spreken." Wat ook belangrijk is, is dat Jeremia eerst zelf een boodschap van God moest horen, voordat hij een boodschap had voor anderen. Het heeft me altijd verwonderd dat op Bijbelscholen en seminaries veel tijd wordt besteed om studenten te leren hoe ze moeten spreken, maar zelden wordt hen geleerd te luisteren naar God. Als je nooit van God zelf hoort, dan heb je ook niets te zeggen. En anderzijds, neem van me aan dat een man of vrouw die van God heeft gehoord, meer dan de moeite waard is om naar te luisteren, zelfs als hij niet de fijne kneepjes van de homiletiek (preekkunde) beheerst. Waar mensen vandaag op zitten te wachten, dat zijn mensen die de stem van God hebben verstaan. Ik schets een voorbeeld uit mijn eigen leven. Jaren geleden was ik in Denemarken, het vaderland van mijn eerste vrouw, Lydia. De Heer maakte me duidelijk dat ik naar een bepaalde rotspunt toe moest gaan die uitzicht gaf over de Westerzee (Voor ons de Noordzee, red.) Het was een mooie wintermiddag en de zon was al aan het zakken in het westen. De stralen weerspiegelden prachtig in het water en schenen zacht in mijn gezicht. Op die rotspunt bracht ik mijn hart tot stilte bij God en keek uit over de zee. De Heer sprak ongeveer een uur lang tot me in mijn denken. Hij liet me zien dat de manier waarop de zee en de golven zich bewogen, precies was als de geschiedenis van de Kerk. De Kerk begon tijdens springvloed, maar geleidelijk begon de waterstroom weg te vloeien en werd het eb: de Middeleeuwen. Daarna keerde het tij en begon het water weer binnen te stromen, maar het kwam golf na golf, de ene machtige beweging van de Geest na de ander. En God liet me allerlei dingen zien die ik in het bestek van deze studie niet kan delen, maar het ging over wat er met de Kerk zal gaan gebeuren als haar tijd op aarde haar climax nadert. Dit gebeurde allemaal omdat ik een afspraak met God had op een rotspunt die uitzag over de Noordzee. Daarom wil ik je aanmoedigen: als God je zegt naar een bepaalde plaats te gaan, zorg dan dat je daar bent. God zal zo'n gelegenheid gebruiken om tot je te spreken op manieren die je je niet kunt voorstellen.


Hemelse Vader, ook ik wil gevoelig worden voor de afspraken die U met mij als Uw kind wilt maken. Maak mijn hart gevoelig om Uw stem te horen, zodat ik kan horen en doorgeven wat Uw Geest tot de Uw Gemeente zegt in deze cruciale tijd! Vorm mij zoals klei in Uw handen, en maak mijn leven en spraak vertolkers van Uw stem in deze tijd! Amen.