Shop Doneer

Jeremia: Als God je stuurt, ga!

Leestijd: 3 min.

Een derde persoon die de stem van God verstond is Jeremia. In Jeremia 18:1-6 zegt de profeet:

Het woord dat van de HEERE gekomen is tot ​Jeremia: Sta op en daal af naar het ​huis​ van de ​pottenbakker. Daar zal Ik u Mijn woorden doen horen.

God zegt dus: ,,Als je mijn stem wilt verstaan, moet je op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Daar zal Ik tot je spreken.'' Jeremia gehoorzaamde:

Zo daalde ik af naar het ​huis​ van de ​pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de ​pot​ die hij aan het maken was met de klei in de hand van de ​pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere ​pot, zoals het in de ogen van de ​pottenbakker​ goed was om te maken. Toen kwam het woord van de HEERE tot mij: Zou Ik met u niet kunnen doen zoals deze ​pottenbakker, ​huis​ van Israël? spreekt de HEERE. Zie, zoals de klei in de hand van de ​pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, ​huis​ van Israël.

Er was dus een tijd en een plaats. God wilde dat Jeremia naar het huis van de pottenbakker zou gaan, omdat Hij hem wilde laten zien wat de pottenbakker deed met de pot op het draaiwiel. Dit was een beeld van hoe God met Israël omging en dat ook vandaag nog doet. Onthoud dat Israël als een pot in Gods handen is en Hij vormt hen op het wiel van de omstandigheden en de geschiedenis. Die boodschap geldt vandaag des te meer. Jeremia kon de boodschap echter niet horen totdat hij zich op de juiste plaats bevond. Hij moest gehoorzamen door naar de werkplaats te gaan. God maakte een afspraak met Jeremia: ,,Ga naar de werkplaats en daar zal Ik tot je spreken."

Wat ook belangrijk is, is dat Jeremia eerst zelf een boodschap van God moest horen, voordat Hij een boodschap had voor anderen. Het heeft me altijd verwonderd dat op Bijbelscholen en seminaries enorm veel tijd wordt besteed om studenten te leren hoe ze moeten spreken, maar zelden wordt hen geleerd te luisteren naar God. Als je nooit van God zelf hoort, dan heb je ook niets te zeggen. En anderzijds, neem van me aan dat een man of vrouw die van God heeft gehoord, meer dan de moeite waard is om naar te luisteren, zelfs als hij niet de fijne kneepjes van de homiletiek (preekkunde) beheerst. Waar mensen vandaag op zitten te wachten, dat zijn mensen die de stem van God hebben verstaan. Met een voorbeeld uit mijn eigen leven zal ik dit illustreren. Een aantal jaren geleden was ik in Denemarken, het vaderland van mijn eerste vrouw, Lydia. De Heer maakte me duidelijk om naar een bepaalde rotspunt toe te gaan die uitzicht gaf over wat de Denen noemen 'de Westerzee', maar wat voor ons de Noordzee is. Het was een mooie wintermiddag en de zon was al aan het zakken in het westen. De stralen weerspiegelden prachtig in het water en schenen zacht in mijn gezicht en zo, op die rotspunt, bracht ik mijn hart tot stilte bij God en keek uit over de zee. De Heer sprak ongeveer een uur lang tot me in mijn denken. Hij liet me zien dat de manier waarop de zee en de golven zich bewogen precies was als de geschiedenis van de Kerk. De Kerk begon tijdens springvloed, maar geleidelijk begon de waterstroom weg te vloeien en werd het eb, de Middeleeuwen. Daarna keerde het tij en begon het water weer binnen te stromen, maar het kwam golf na golf, de ene machtige beweging van de Geest na de ander. En God liet me allerlei dingen zien die ik in het bestek van deze studie niet kan delen, maar het ging over wat er met de Kerk zal gaan gebeuren als haar tijd op aarde de climax nadert. Dit gebeurde allemaal omdat ik een afspraak met God had op een rotspunt die uitzag over de Noordzee. Daarom zou ik je willen bemoedigen: als God je zegt naar een bepaalde plaats te gaan, zorg dan dat je daar bent. God zal zo'n gelegenheid gebruiken om tot je te spreken op manieren die je je niet kunt voorstellen.

Gebed van de dag

Heer, wat een uitdaging en avontuur om door U onderwezen te worden op plaatsen waar U mij leidt. Wilt U mij gevoelig maken voor uw leiding, zodat ik steeds ben op de plaatsen waar U tot mij wilt spreken. Leer mij tot rust te komen en Uw stem te herkennen. Dank U voor die genade! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

PERU / ZUID AMERIKA

Blijf bidden om wijsheid en bemoediging voor de vertalers die werken aan Dereks radioboodschappen in het Ayacucho en het Quechua dialect van Peru en de buurlanden.