sluit
Shop Doneer

Jezelf aanvaarden

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we de eerste twee stappen naar het ervaren van Gods aanvaarding: 1. Vergeven; 2. Radicaal alle bitterheid, haat en rebellie afleggen. Vandaag kijken we naar de derde stap: door een daad van geloof mag je aannemen en zeker weten wat God in de Bijbel zegt: jij bent aanvaard in Christus! De Bijbel leert ons dat het Gods eeuwige bedoeling was om ons tot Zijn kinderen te maken, en Hij heeft Zijn doel bereikt. Hij heeft dat mogelijk gemaakt door Jezus' dood aan het kruis voor ons (zie Efeze 1:4-6). Als je tot God komt door Christus, dan zal Hij je aanvaarden. Hij zal je niet afwijzen.
Om deze stap naar aanvaarding te maken, moet je allereerst jezelf aanvaarden. Vaak is dit de moeilijkste stap. Vele mensen wijzen zichzelf af. We kijken terug naar onze vroegere mislukkingen, fouten. We kijken naar onze tekortkomingen op het gebied van uiterlijk, prestaties of bezit. Of we vergelijken onszelf met anderen en bestempelen onszelf als een mislukkeling of een 'loser'. Maar God geeft je een ander stempel: 'Mijn zoon', of 'Mijn dochter'! We moeten onszelf aanvaarden, omdat God ons heeft aanvaard.
Als je tot God komt in Christus, ben je een nieuwe schepping: als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus (2 Korinthe 5:17,18). Dat is de nieuwe schepping. Denk niet aan jezelf in termen van wie je was voordat je tot Christus kwam, want je bent een nieuwe schepping geworden.
Begin deze dag met dit gebed: ,,Hemelse Vader, dank U wel dat U van me houdt, en dat U Jezus, uw Zoon, heeft gegeven om in mijn plaats te sterven. Dank U dat Hij mijn zonden droeg, al mijn afwijzing op zich nam, en mijn schuld betaalde. Door Hem kom ik tot U. Ik ben niet afgewezen, niet ongewild, niet buitengesloten. U houdt echt van mij. Ik ben uw kind. U bent echt mijn Vader. Ik hoor bij uw gezin. De hemel is mijn thuis. Dank U wel Heer. Amen.

Dank U Jezus voor Uw werk aan het kruis. Ik geloof niet wat mensen zeggen (inclusief ikzelf...) maar ik geloof wat God zegt - dat ik aanvaard ben in Christus - en daarom aanvaard ik ook mezelf. Ik proclameer dat Jezus mijn afwijzing onderging, zodat ik Zijn aanvaarding van de Vader kan ontvangen. Amen.