Shop Doneer

Wie dien jij?

Leestijd: 2 min.
Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? (Romeinen 6:16)

Paulus schrijft hier dat als we ons aan iemand overgeven, dan worden we slaaf van degene die we gehoorzamen. Als we ons bijvoorbeeld overgeven aan immoraliteit, dan worden we slaven van immoraliteit. We kunnen ons niet aan de zonde overgeven, zonder daar een slaaf van te worden. We moeten dus besluiten aan wie en wat we ons willen overgeven. Sommige mensen houden niet van keuzes maken, maar we kunnen er niet omheen.

Aan het einde van zijn leven stelde Jozua het volk Israël ook voor een keuze:

Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de ​goden​ weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de ​goden​ die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de ​goden​ van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn ​huis​ betreft, wij zullen de HEERE dienen! (Jozua 24:14-15)

Jozua daagde de Israëlieten uit tot een keuze. Deze uitdaging tot een duidelijke keuze is vandaag nog net zo relevant. Het is niet de vraag óf we iemand gaan dienen, maar wie of wat we dienen. Dienen zullen we sowieso. Voordat we verlost werden, hadden we helemaal geen keuze; er was geen andere optie dan om een slaaf van de zonde te zijn en een dienaar van satan. Nadat we door ons geloof in Jezus Christus verlost zijn, krijgen we een andere optie: we kunnen ervoor kiezen om God te dienen en 'slaaf' te worden van de gerechtigheid.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw overwinning aan het kruis. Ik kies ervoor om alleen U te dienen en een 'slaaf' te zijn van de gerechtigheid. Ik verklaar dat mijn ledematen werktuigen zijn voor de gerechtigheid, overgegeven aan God voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.