Shop Doneer

Jezelf verloochenen en Jezus volgen

Leestijd: 4 min.

De kracht die de wereld erkent en waardeert is die van wilde beesten, zoals leeuwen, tijgers, luipaarden en soortgelijke dieren. De wet van de jungle is de enige wet die deze kracht kent. Maar de kracht die van God komt, wordt vertegenwoordigd door een Lam dat eruitziet alsof het geslacht is (zie Openbaringen 5:6). Dit Lam draagt het beeld uit van twee eigenschappen die in de wereld gelden als tegengesteld aan kracht: zachtmoedigheid en zwakte. Deze ware kracht wordt in jouw leven vrijgezet door dagelijkse overgave. Jezus gaf dit duidelijk aan in het Evangelie naar Lukas:

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. (Lukas 9:23-24)

Hier zet Jezus een absolute tegenstelling neer, waar geen uitzonderingen op bestaan. Als iemand besluit om Jezus te volgen, dan moet hij drie dingen doen:

 1. zichzelf verloochenen
 2. dagelijks zijn kruis opnemen
 3. Jezus volgen.

Hij noemt geen alternatieve mogelijkheden. De derde stap, het feitelijk volgen van Jezus, is onmogelijk, totdat we de eerste twee stappen hebben gedaan, dagelijks jezelf verloochenen en je kruis opnemen. Wat betekent het eigenlijk, jezelf verloochenen? Het antwoord op die vraag is diepgaand in zijn eenvoud. Jezelf verloochenen betekent nee zeggen tegen jezelf. Dat is de instructie die Jezus hier geeft.

In ieder van ons zit een ziel die zichzelf wil doen gelden. Je ziel is vol van je eigen wensen, je eigen verlangens, je eigen ontevredenheid... Je ziel brengt onze basisdriften en -neigingen voort, die we uiten met uitspraken als:

 • ‘Ik wil...’
 • ‘Ik denk...’
 • ‘Ik vind...’

Of gedachten in de trant van:

 • ‘Ik voel me...’
 • ‘Ik ben belangrijk...’.

Onze ziel eist van anderen:

 • ‘Raadpleeg mij!’
 • ‘Bedien mij!’.

Zolang we de verlangens van onze ziel gewoon hun gang laten gaan, kunnen we Jezus niet volgen.

Dit is jezelf verloochenen

Wil je jezelf verloochenen en Jezus volgen, dan is de eerste stap dus om nee te leren zeggen tegen onze ziel.

 • Wanneer onze ziel zegt: ‘Ik wil...’, dan moeten wij leren antwoorden: ‘Wat jij wilt is niet belangrijk.’
 • Als onze ziel zegt: ‘Ik denk...’ dan moeten wij antwoorden: ‘Wat jij denkt doet er niet toe. Wat God zegt, dat is belangrijk!’
 • Als onze ziel zegt: ‘Ik voel me...’ dan is ons antwoord: ‘Hoe jij je voelt is niet belangrijk. Wat ik geloof, dat is belangrijk.’

Er bestaat geen antwoord om onze ziel definitief het zwijgen op te leggen. In mijn ervaring is het ook belangrijk dat we het uitspreken... Door het uit te spreken, voeden we ons geloof, want geloof komt door het horen van het Woord van Christus (zie Romeinen 10:17). Wil jij jezelf verloochenen? Twijfel dan niet en geef er woorden aan!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U voor de genade dat ik niet hoef te luisteren naar al die andere stemmen in mijn ziel, stemmen van mijn gevoel, van mijn oude natuur, van mijn ontevreden mensenhart...etc. Dank U dat ik mag kiezen om alleen te luisteren naar Uw stem, dank U dat Uw stem geloof spreekt in mijn ziel. Daardoor overwin ik! Amen.

Boeken over jezelf verloochenen

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over jezelf verloochenen? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

 • Het boekje Hoger = lager legt Derek Prince uit wat 'jezelf verloochenen' betekent. Het is een oproep tot nederigheid als basis van je leven, want meer van God betekent automatisch minder van jezelf.
 • Het Kruis - je kunt er niet omheen bevat rijke lessen voor iedere christen, over Jezus' offer aan het kruis, jezelf verloochenen en iedere dag leven vanuit Zijn genade.
 • Jezelf verloochenen is ook omzien naar de ander! Dereks boekje Gods hart voor wezen, weduwen, armen en verdrukten vertelt over deze Bijbelse opdracht.
 • Heiligheid is geen optie, het is een status die we in Christus al hebben, maar ook een voortdurende groei, die God zelf in ons leven bewerkt. Het is steeds weer jezelf verloochenen en kiezen om Zijn wil te doen.
 • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Wil jij ervoor kiezen om nee te zeggen tegen jezelf, jezelf verloochenen? De proclamatiekaart Verootmoediging geeft krachtige woorden aan deze keuze.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.