Shop Doneer

Niet mijn wil...

Leestijd: 2 min.

De typerende functie van een Oudtestamentische priester was het brengen van offers. Jezus moest ook een offer brengen. Hij was echter geen Leviet, dus kon Hij geen offer brengen in de wettige zin van het woord. Daarom offerde Hij Zijn eigen priesterlijke offer, namelijk gebed.

In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen ​gebeden​ en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. (Hebreeën 5:7-8)

Jezus' eerbiedige gehoorzaamheid zorgde ervoor dat de Vader luisterde naar Zijn gebeden. Hij leerde gehoorzaamheid door lijden heen. Jezus moest gehoorzaamheid leren, en wij dus ook, op dezelfde manier. We ontdekken wat gehoorzaamheid inhoudt door simpelweg te gehoorzamen. We ontdekken het niet alleen door naar preken over gehoorzaamheid te luisteren. Dat kan natuurlijk helpen, maar gehoorzaamheid moet stap voor stap worden uitgewerkt door… te gehoorzamen! Gehoorzaamheid brengt lijden voort, omdat je hiervoor je eigen wil moet loslaten, en zelfs ontkennen. De sleutelwoorden van Jezus over gehoorzaamheid waren: ...laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden (Lukas 22:42). Iedere stap van gehoorzaamheid in het leven als christen houdt zelfverloochening in: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, Zijn kruis opnemen en Mij volgen (Mattheüs 16:24). Dat is pijnlijk, ons oude ego wil helemaal niet ontkend of verloochend worden. Ons ego zegt: 'Ik wil...' of: 'Ik ben belangrijk...', etc. De Heer eist echter een voortdurend ontkennen van dat ego. Jezus is ons voorbeeld in het nee zeggen tegen zichzelf, om de Vader te gehoorzamen. Nee zeggen tegen jezelf is één van de moeilijkste dingen die er zijn, maar dat is de nieuwe en levende weg.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij leidt. Ik spreek uit dat ik de Heer gehoorzaam zal zijn en ik kies voor de volkomen zelfverloochening die dit vereist, net als Jezus, die gehoorzaamheid leerde door lijden heen. Ik zal door Jezus' kracht nee zeggen tegen mijn wil, mijn gevoel, mijn belang, en streven naar volwassenheid. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.