Shop Doneer

Jezus' bovennatuurlijke kennis en wijsheid

Leestijd: 2 min.

De bovennatuurlijke kennis en wijsheid van God werden gemanifesteerd tijdens Jezus' aardse bediening, maar misschien nog wel het meest in Zijn handelen met Judas Iskariot. Toen de discipelen Jezus vertelden:

En wij hebben geloofd en erkend dat U de ​Christus​ bent, de Zoon van de levende God (Johannes 6:69),

gaf Jezus hen een antwoord waarin Hij openbaarde dat de Messias uiteindelijk verraden zou worden door een van Zijn eigen volgelingen. Hij zei:

Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een ​duivel. En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou Hem verraden, een van de twaalf. (Johannes 6:70-71)

Door de Heilige Geest wist Jezus dat Judas Hem zou verraden, zelfs voordat Judas het zelf wist.

Het is zelfs zo dat Judas zijn plan niet kon uitvoeren, totdat Jezus de woorden sprak die hem daartoe in staat stelden. Tijdens het laatste avondmaal waarschuwde Jezus Zijn discipelen:

...een van u zal Mij verraden (Johannes 13:21).

Toen Hem werd gevraagd wie het was, zei Jezus:

...Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan ​Judas​ Iskariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voer de ​satan​ in hem. ​Jezus​ dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel (vers 26-27).

En verderop lezen we:

Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht. (vers 30)

Ik vind het ontzagwekkend dat Judas zijn plan om Jezus te verraden niet kon uitvoeren totdat Jezus het uitsprak. Ook hierin bleek dat niet de verrader, maar Degene die verraden zou worden, de uiteindelijke controle heeft.

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U mij door en door kent. Ik erken dat Jezus de bovennatuurlijke kennis en wijsheid van God belichaamde. God weet alles, dus mijn Vader weet ook wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.