sluit
Shop Doneer

Jezus' bovennatuurlijke kennis en wijsheid

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik Hem erom vraag.
De bovennatuurlijke kennis en wijsheid van God werd gemanifesteerd tijdens Jezus' aardse bediening, maar misschien nog wel het meest in Zijn handelen met Judas Iskariot.
Toen de discipelen Jezus vertelden:
Wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God (Joh. 6:69), gaf Jezus hen een antwoord waarin Hij openbaarde dat de Messias uiteindelijk verraden zou worden door een van Zijn eigen volgelingen. Hij zei:
Heb Ik niet u, de twaalf, uitverkoren? En een van u is een duivel. En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon; want die zou Hem verraden, een van de twaalf. (vers 70,71).
Door de Heilige Geest wist Jezus dat Judas Hem zou verraden, zelfs voordat Judas het zelf wist.
Het is zelfs zo dat Judas zijn plan niet kon uitvoeren totdat Jezus de woorden sprak die hem daartoe in staat stelden. Tijdens het laatste avondmaal waarschuwde Jezus Zijn discipelen: een van u zal Mij verraden (Johannes 13:21). Toen Hem werd gevraagd wie het was, zei Jezus:
Die is het aan wie Ik het stuk brood zal geven, nadat Ik het ingedoopt heb. En toen Hij het stuk brood ingedoopt had, gaf Hij het aan Judas Iskariot, de zoon van Simon. En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel. Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten. En het was nacht. (vers 26,27,30)
Ik vind het ontzagwekkend dat Judas Zijn plan om Jezus te verraden niet kon uitvoeren totdat Jezus het uitsprak. Ook hierin bleek niet de verrader, maar degene die verraden zou worden, de uiteindelijke controle te hebben.

Dank U Vader, dat U mij door en door kent. Ik proclameer dat Jezus de bovennatuurlijke kennis en wijsheid van God belichaamde. God weet alles, dus mijn Vader weet ook wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.