Shop Doneer

Jezus brengt ons bij God

Leestijd: 2 min.

Jezus zei:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. (Johannes 14:6)

We citeren deze tekst vaak, zeker als het gaat om evangelisatie. Toch denken we er vaak niet dieper over na wat de volle betekenis is van deze tekst. Het feit dat Jezus 'de Weg' is, betekent niets als die weg geen bestemming heeft. Een weg is niet een doel in zichzelf, maar moet een bestemming hebben. Toen Jezus dus zei: Ik ben de Weg, bedoelde hij dat Hij ons ergens naartoe zou brengen. Waarheen? Dat legde Hij meteen uit:

Niemand komt tot de Vader dan door Mij (vers 6).

Met andere woorden: 'Ik ben de Weg tot de Vader. Ik ben de openbaring van de Vader. Als je Mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien' (vers 7-9).

En bij Zijn komst heeft Hij door het ​Evangelie​ ​vrede​ verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. (Efeze 2:17-18)

We zagen al eerder dat bij dit proces alledrie de personen van de Godheid betrokken zijn. Door de Zoon, door middel van de Geest, tot de Vader. De Vader is dus de bestemming. Je hebt dus niets aan deze Bijbeltekst als je de Vader weglaat. Het ultieme doel is de Vader te openbaren en ons daardoor bij Hem te brengen. Als we deze openbaring niet pakken, dan missen we het hele doel waar Jezus voor kwam.

Want ook ​Christus​ heeft eenmaal voor de ​zonden​ geleden, Hij, Die ​rechtvaardig​ was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. (1 Petrus 3:18)

Waarom stierf Jezus? Zodat onze zonden zouden worden vergeven? Jazeker, maar dat was slechts het eerste stadium. Het uiteindelijke doel was: opdat Hij ons tot God de Vader zou brengen en ons met Hem zou verzoenen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik tot U mag komen. Ik verklaar dat Jezus stierf met het uiteindelijke doel om mij thuis te brengen bij God de Vader. Door de Heilige Geest heb ik toegang tot God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.