Shop Doneer

Jezus de bevrijder

Leestijd: 2 min.

De Christus die de enige Redder is, is ook de enige Bevrijder. Alleen Jezus kan de macht van demonische gebondenheid in mensenlevens verbreken en hen vrijzetten. Voor hen die verlangen naar bevrijding is het nodig om een directe, persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hebben. Hier zijn vier eenvoudige stappen die we moeten nemen:

Wees ervan overtuigd dat je je hebt bekeerd, oftewel, je heel bewust hebt afgekeerd van elke vorm van zonde.

Kijk alleen naar Jezus. Hij alleen is de bevrijder.

Baseer je verzoeken alleen op wat Jezus voor ons deed door Zijn dood aan het kruis; niet op eigen werken uit onszelf.

Wees ervan verzekerd dat je door een beslissing van je wil iedereen hebt vergeven die ooit tegen je heeft gezondigd.

Toen ik zelf bevrijd werd van een demon van depressiviteit, ontving ik deze belofte uit Joël 2:32:

Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden

(het Griekse woord voor 'behouden' is 'sozo', wat zowel gered als behouden, bevrijd en genezen betekent). Ik herinnerde me ook de woorden van Jezus in Markus 16:17:

(...) in mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven (...).

In Jezus' naam hebben wij ook het gezag om boze geesten uit te drijven.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Hij alleen mijn bevrijder is, en dat wie de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered, genezen en bevrijd. Satan heeft geen plaats in mij, geen macht over mij en geen onvereffende aanspraken tegen mij. Alles is vereffend door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.