Shop Doneer

Jezus de bevrijder

Leestijd: 1 min.
De Christus die de enige Redder is, is ook de enige Bevrijder. Alleen Jezus kan de macht van demonische gebondenheid in mensenlevens verbreken en hen vrijzetten.
Voor hen die verlangen naar bevrijding is het nodig om een directe, persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus te hebben. Hier zijn vier eenvoudige stappen die we moeten nemen:
Ten eerste: wees ervan overtuigd dat je je hebt bekeerd, oftewel, je heel bewust hebt afgekeerd van elke vorm van zonde.
Ten tweede: Kijk alleen naar Jezus. Hij alleen is de bevrijder.
Ten derde: Baseer je verzoeken alleen op wat Jezus voor ons deed door Zijn dood aan het kruis; niet op eigen werken uit onszelf.
Ten vierde: Wees ervan verzekerd dat je door een beslissing van je wil iedereen hebt vergeven die ooit tegen je heeft gezondigd.
Toen ik zelf bevrijd werd van een demon van depressiviteit, ontving ik deze belofte: Ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden (Joël 2:32)(Het Griekse woord voor 'behouden' is sozo, wat zowel gered, als behouden, bevrijd en genezen betekent.) Ik herinnerde me ook de woorden van Jezus in Markus 16:17: in mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven.In Jezus' naam hebben wij ook het gezag om boze geesten uit te drijven.

Dank U Heer voor het bloed van Jezus. Ik proclameer dat Hij alleen mijn bevrijder is, en dat wie de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered, genezen en bevrijd. Satan heeft geen plaats in mij, geen macht over mij en geen onvereffende aanspraken tegen mij. Alles is vereffend door het bloed van Jezus.