Shop Doneer

Jezus, de vervuller van Gods genezingsbelofte

Leestijd: 2 min.

In het vorige hoofdstuk zagen we dat Gods belofte om te voorzien zijn vervulling vond in Jezus, het Lam van God. Hetzelfde geldt voor Gods belofte om te genezen. Ook in dit opzicht vinden we de uiteindelijke vervulling in Jezus. In Matteüs 8:16-17 vinden we hiervan het nieuwtestamentische verslag:

Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

Dus Jezus was de uiteindelijke vervulling van Gods verbondsbelofte tot genezing van zijn volk. Hij kwam en droeg op het kruis niet alleen onze zonden, maar nam ook onze gebreken op zich en haalde onze ziekten weg. Hij voorzag niet alleen in vergeving, maar ook in genezing. Zijn voorziening was niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Dit was een verbondsbelofte die God had gedaan aan Israël. Daarom lezen we nergens in het Nieuwe Testament dat er ook maar één Israëliet voor genezing naar Jezus kwam en werd afgewezen.

De mensen daar herkenden Hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij Hem. Die smeekten Hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond (Matteüs 14:35-36).

Ze hoefden Hem slechts aan te raken om genezen te worden.

Gebed van de dag

Heer, dank U dat U de genezingsbelofte vervuld hebt. Leer mij wat het is om te delen in Uw overwinning op lichamelijke, emotionele en mentale ziekte.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.