Shop Doneer

Jezus droeg al jouw afwijzing

Leestijd: 3 min.

Jesaja 53 schetst een profetisch beeld van het kruis dat zevenhonderd jaar voordat het plaatsvond, werd opgetekend:

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. De lijdende dienstknecht was de onwaardigste onder de mensen.

Johannes zegt:

Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Johannes 1:11).

Zijn eigen broeders, de kinderen van zijn moeder, verwierpen Hem.

We zien dit ook in Psalm 69, de messiaanse psalm die we in eerdere overdenkingen al lazen:

Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. (Psalm 69:9)

Zie je dat er wordt gesproken over 'de kinderen van mijn moeder' en niet over 'de kinderen van mijn vader'? Veel Messiaanse profetieën spreken over de moeder van de Messias, maar niet over de vader. De bevruchting en de geboorte van de Messias waren dan ook uniek. Ieder van ons die deze specifieke vorm van afwijzing heeft ervaren, moet zich realiseren dat Jezus zelf dit ook heeft meegemaakt. Zijn eigen familie en zijn eigen mensen wezen Hem af. Slechts een kleine groep van drie vrouwen bleef tot het einde naast Hem staan. Maar dat was niet de slotscène. Afgewezen worden door mensen was pijnlijk, maar om afgewezen te worden door Zijn Hemelse Vader, dat was de ultieme vorm van afwijzing. Mattheüs 27:45-48 geeft een beschrijving van Jezus' laatste momenten aan het kruis:

En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. (Omdat ze de taal niet kenden, dachten ze dat Eli de naam Elia was.) En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf Hem te drinken.

Toen Jezus aan het kruis hing, werd Hem tweemaal iets te drinken voorgehouden. Markus 15:23 zegt dat Hij wijn, met mirre gemengd, aangeboden kreeg, maar dat Hij dat weigerde. Mirre was in die tijd een pijnstiller die tot op zekere hoogte Zijn lijden had kunnen verzachten. Blijkbaar had Hij Zijn hart erop gezet om de foltering zonder verdoving te doorstaan. Vervolgens, in Zijn laatste minuten, wordt Jezus zure wijn of azijn aangeboden, die bitter was. Dit kan bedoeld zijn om te voorkomen dat Hij Zijn bewustzijn verloor. Door deze zure wijn te accepteren, dronk Jezus symbolisch de bittere beker van afwijzing tot de laatste druppel toe leeg. Geen menselijk wezen heeft ooit zulke totale afwijzing ervaren als die Jezus heeft ervaren aan het kruis.

Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. (Mattheüs 27:49-50)

Voor de eerste keer sinds het bestaan van de wereld bad de Zoon van God zonder dat er antwoord kwam van de Vader. Waarom? Omdat Christus met onze zondigheid tot zonde werd gemaakt, en God Hem moest behandelen zoals Hij altijd met zonde omgaat. God moest Hem afwijzen - weigeren Hem te aanvaarden - en daarom stierf Hij niet aan de kruisiging, maar aan een gebroken hart. Dit deed Hij uit liefde voor jou en mij - om onze afwijzing voor altijd teniet te doen!

Gebed van de dag

Heer Jezus, wat is het toch een immens, onbegrijpelijk offer dat U voor mij bracht! Dank U Heer, dat U zich vereenzelvigde met mijn zonde, waardoor U zelfs werd afgewezen door de Vader, om op die manier mij te identificeren met Uw rechtvaardigheid en ik daarom door de Vader volledig ben aanvaard! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.