Shop Doneer

Hij droeg onze ziekten

Leestijd: 2 min.
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze ​overtredingen​ verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jesaja 53:4-5)

Op deze tekst uit het Oude Testament wordt door de schrijvers van het Nieuwe Testament voortdurend teruggegrepen, als het ware om heel duidelijk neer te zetten dat Jezus' verlossingswerk ook onze lichamelijke genezing omvat.

Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen ​bezeten​ waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de ​profeet​ ​Jesaja​ toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. (Mattheüs 8:16-17)

En in de brief van Petrus:

Die Zelf onze ​zonden​ in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de ​zonden​ dood, voor de ​gerechtigheid​ zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24)

We zien dat Mattheüs en Petrus, allebei geïnspireerd door de Heilige Geest, heel goed begrepen wat Jesaja bedoelde. Als je de drie teksten combineert, kom je tot drie belangrijke conclusies over de gevolgen van Jezus' offer voor de natuurlijke wereld en drie conclusies over de geestelijke wereld.

Op natuurlijk gebied:

  1. Hij droeg onze zonden
  2. Hij droeg onze ziekten
  3. Wij zijn genezen.

Op geestelijk gebied:

  1. Hij werd verwond om onze zonden
  2. Hij werd gebroken voor onze opstandigheid
  3. Hij kreeg de straf die onze vrede brengt.

Ervaar jij rust en vrede? Je mag er op basis van de prijs die Jezus betaalde namelijk wel aanspraak op maken.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw volmaakte, volbrachte werk aan het kruis. U nam mijn zwakheden en ziekten, en U genas me. U werd verwond zodat ik genezen kan worden. Ik maak aanspraak op de innerlijke rust en vrede die Uw offer voor mij mogelijk maakte. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.