Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Jezus gezalfd door de Heilige Geest

Leestijd: 2 min.

Vandaag wil ik kijken naar drie gedeelten uit Lukas 4. Toen de Heilige Geest op Jezus kwam in de rivier de Jordaan, werd Jezus de Gezalfde, de Messias. Van de eeuwigheid was Hij voorbestemd om de Gezalfde te zijn, maar op dit moment in de geschiedenis, toen de Heilige Geest op Hem kwam, werd Hij letterlijk de Gezalfde. Hier is de beschrijving van wat er met Jezus gebeurde nadat Johannes de Doper Hem doopte in de Jordaan.

Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. (Lukas 4:1)

Merk op dat Hij volwas van de Heilige Geest en dat Hij geleid werd door de Geest - de zalving was op Hem. Maar dan, na Zijn verzoeking in de woestijn zegt de Bijbel:

En Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea, en de roep over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.(Lukas 4:14, NBG)

We zien in vers 1 dus dat Hij vol was van de Heilige Geest en door de Heilige Geest geleid werd, maar in vers 14 kwam Hij in de kracht van de Heilige Geest. Hij was waarlijk de mashiach, de Messias, de Christos, de Gezalfde.

Vervolgens lezen we hoe Jezus uitspreekt dat Hij de vervulling is van Gods belofte. Hij gaat de synagoge van Nazareth binnen, leest Jesaja 61:1 en past dit gedeelte toe op zichzelf. Aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek had opengedaan, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het aangename jaar van de Heere te prediken. (Lukas 4:17-18)

Vervolgens sloot Jezus het boek en met woorden van ongekende historische betekenis, zei Hij tegen hen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan (vers 21). Jezus zei met andere woorden: "Ik ben het. Ik ben de gezalfde. De Heilige Geest is op Mij." Vanaf dat moment ging Hij verder als de bevrijder, de genezer, de redder en de verkondiger van het evangelie aan de armen.

De apostel Petrus vat deze geweldige bediening van Jezus, de gezalfde, de Christus, samen in één vers. In gesprek met de huisgenoten van Cornelius, beschreef Petrus wat hij had gezien in de bediening van Jezus:

...hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, goeddoende, en allen genezend die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem. (Handelingen 10:38)

Gebed van de dag

Dank U Vader, want zoals U met Jezus was, zo bent U ook met ons! Immanuel, God met ons! Daarom mogen wij in Zijn kracht ook rondgaan, weldoende en genezende alle mensen die door de duivel overweldigd zijn, want de zalving en kracht van Uw Geest is op ons, en U zelf bent met ons!

Gebed voor DPM wereldwijd

MYANMAR

  • Bid om Gods bescherming en voorziening voor de directeur en zijn team in dit Boeddhistische land; bid ook om nieuwe gelegenheden voor het delen van Dereks onderwijs na de corona crisis.
  • Meer dan 70 procent van de corona gevallen hier betrof christenen, en vier besmette zendelingen worden vervolgd door de regering. Bid alstublieft voor hen; bid dat de Heer tussenbeide komt en deze situatie oplost.