Shop Doneer

Jezus heeft jou nodig

Leestijd: 2 min.
Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. (1 Korinthiërs 12:12)

Het hoofd staat aan de top, de voeten staan helemaal onderaan, en ze worden van elkaar gescheiden door de volle lengte van het lichaam. Toch hebben ze elkaar duidelijk nodig, om het lichaam optimaal en efficiënt te laten functioneren.

Opmerkelijk is dat het hoofd symbool staat voor Jezus. Daarom kan Jezus niet tegen het minste deel van zijn lichaam zeggen: 'Ik heb jou niet nodig'. Hij heeft ons juist nodig omdat we zijn lichaam zijn, de instrumenten die Hij gebruikt om dingen te bereiken in deze wereld.

De zwakste delen zijn zelfs de belangrijkste. Geen uiterlijk zichtbaar deel van het lichaam is kwetsbaarder en gevoeliger dan het oog, maar waarschijnlijk zijn er ook maar weinig delen belangrijker dan het oog. Merk op hoe zorgvuldig de natuur het oog heeft beschermd. Het krijgt al die bescherming en eer niet omdat het sterk is, maar juist omdat het zwak is. Hierin zien we ook iets van hoe het lichaam is samengevoegd. De sterken beschermen de zwakken. We kunnen geen enkel lid van het Lichaam van Christus negeren of verachten. Dit is een hele belangrijke les.

Toen ik zendeling was in Oost-Afrika kwamen elke dag mensen aan de deur, van zes uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds. Ik werd er moe van steeds te moeten zeggen dat ik niet alle dingen kon doen die ze mij vroegen, zelfs niet op mijn eigen vakgebied. Soms, als ik mijn irritatiegrens bereikt had en op het punt stond ze eens stevig de waarheid te zeggen, was het alsof de Heer me waarschuwde: 'Pas op wat je zegt, want je hebt het tegen een van míjn kinderen!' Dan moest ik even stoppen en bedenken dat ik niet het recht had om geïrriteerd te doen, of ongeduldig of minachtend te zijn tegenover een kind van God.

Dit geldt voor alle leden van het lichaam. We hebben elkaar nodig, we zijn afhankelijk van elkaar en we hebben de opdracht elkaar te eren en lief te hebben. Als het ene lid door moeite heengaat, dan lijden de anderen met hem mee (1 Korinthiërs 12:26). Als één lid geëerd wordt, dan worden de anderen mèt hem geëerd. Zo gaat het in het wereldwijde lichaam van Jezus Christus, de Kerk.

Gebed van de dag

Heer Jezus, het blijft toch zo bijzonder dat wij – als leden van Uw wereldwijde lichaam – met ons allen één zijn en dat U van ons verwacht dat wij allemaal zorg dragen voor elkaar. Help mij, om mijn wereldwijde broeders en zusters van harte en voortdurend lief te hebben. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.