Shop Doneer

Vrijgekocht!

Leestijd: 2 min.

De essentie van Jezus' verlossingswerk is identificatie; aan het kruis werd Jezus geïdentificeerd met al het kwade dat wij ooit hebben gedaan. In ruil daarvoor ontvingen wij volledige vergeving, werden we bevrijd van de macht van het kwaad en werden we bekleed met Zijn zondeloosheid.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. (Efeze 1:7)

Als we vergeving van zonden ontvangen, dan krijgen we daar meteen verlossing bij; we zijn vrijgekocht! Het woord 'vrijkopen' betekent 'terugkopen' of 'een losprijs betalen', precies zoals de vrijheid van een slaaf werd teruggekocht. Door de betaling met Zijn bloed, dat Hij gaf als een offer voor ons, kocht Jezus ons voor God terug van satan. We zijn niet langer slaven van de zonde. Sta daar eens even bij stil: je bent niet langer een slaaf van de zonde. Jezus heeft jou vrijgekocht!

Iemand die slaaf is, heeft geen keuzemogelijkheden. Twee vrouwen worden door dezelfde meester gekocht; de ene moet werken als kokkin, de andere als prostituee. Hetzelfde geldt voor ons als zondaars. Misschien zijn we keurige, fatsoenlijke zondaars, en kijken we neer op prostituees en verslaafden, maar het is dezelfde slavendrijver die ons drijft, en die bepaalt wat een slaaf moet doen in het leven.

Het goede nieuws is dat Jezus de slavenmarkt bezocht en zei: 'Ik koop haar; ik koop hem. Satan, ik heb de prijs betaald. Hij is nu Mijn zoon, zij is nu Mijn dochter!' Dat is verlossing, en die is alleen mogelijk door de vergeving van de zonde, die voorheen als een slavendrijver over ons heerste.

Als je wordt gehinderd door hang naar zonde – of door schuldgevoel over een patroon van zonde waarin je verstrikt bent geraakt, ga dan vandaag nog naar Jezus, belijd je zonden, vraag en ontvang Zijn vergeving en hoor hoe Hij zegt: 'Ik heb jou gekocht! Je bent vergeven en je bent nu mijn zoon, mijn dochter!'

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U aan het kruis voor mij stierf. Jezus heeft mij van satan teruggekocht en nu ben ik Uw eigendom. U werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.