Shop Doneer

Jezus het paaslam

Leestijd: 2 min.
Vandaag gaan we wat dieper in op het eerste kenmerk van Jezus in zijn hoedanigheid als Lam van God. In Exodus 12 vinden we de beschrijving van hoe God wilde dat Israël het Paasfeest zou vieren. Hij liet deze instructie door Mozes vastleggen. Je zult zien dat het Pascha, zoals God het heeft voorgeschreven, zich volledig centreert rond een lam. Zonder lam kon er geen Paasfeest zijn.
Toen riep Mozes al de oudsten van Israël en zei tegen hen: Kies uit en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het Pascha. Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u allen betreft, niemand van u mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de volgende morgen. Want de HEERE zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. (Exodus 12:21-23)
Israëls redding van oordeel en toorn hing volledig af van het lam en zijn bloed. Ze moesten het bloed smeren aan de deurposten van de huizen waarin ze woonden.
Het woord Pascha in dit vers is interessant: ...en slacht het Pascha. De Willibrordvertaling spreekt hier over het paaslam, de Nieuwe Bijbelvertaling over het Pesachlam. In het Hebreeuws staat er Pesach. Vele jaren geleden studeerde ik Hebreeuws aan de universiteit in Jeruzalem. In die tijd hoorden mijn vrouw Ruth en ik over een orkaan die de kust van Zuidoost Florida naderde, het gebied waar ons huis stond. Uiteraard gingen we hier intensief voor bidden, en God deed iets geweldigs. Op het laatste moment, toen de orkaan nog maar een uur van ons huis verwijderd was, veranderde de orkaan zonder aanwijsbare reden van koers en ging onze woonplaats voorbij, zonder enige schade te veroorzaken.
In onze klas bestudeerden we een Hebreeuwse krant die melding maakte van deze gebeurtenis. En waar gesproken werd over de orkaan die voorbij ging, werd het woord frumpesach gebruikt, wat dezelfde wortel heeft als het woord Pesach. Mijn medestudenten vroegen wat dit woord betekende, maar ik zei: ''Dat zou je toch moeten weten! Dat is het woord voor Pasen, oftewel 'voorbijgang'!''
Deze gebeurtenis was voor mij een levendige illustratie van wat Pasen betekent: de orkaan van Gods toorn en oordeel werd afgebogen. De storm ging voorbij door het bloed van het Paaslam.

Heer Jezus, breng mij toch steeds opnieuw onder de indruk van de kracht van uw bloed! Dank U dat uw kostbare bloed aan de deurposten van mijn leven hebben gezorgd voor eeuwige redding, die ik nu al mag ervaren in mijn leven van elke dag! Amen.