Shop Doneer

Jezus, het woord door ons heen

Leestijd: 3 min.
Eén van de meest opvallende kenmerken van de wereldsituatie vandaag is het gebrek aan ware leiders, vooral in de politiek, maar ook op andere gebieden, zoals het bedrijfsleven, in het onderwijs, en zelfs in de Kerk. Het lijkt soms of we moeten kiezen tussen twee kwade vormen van leiderschap: dictatoriale onderdrukking, of zwak, ineffectief leiderschap dat niet echt leidt, maar slechts volgt wat de meerderheid wil. Maar als politieke beslissingen geleid worden door opiniepeilingen, dan is er geen sprake van echt leiderschap. Mensen staan dus voor een onwelkome keuze. Ze zijn bang voor onderdrukking, maar moe van de verwarring die voortkomt uit ineffectief leiderschap.
De mensheid wordt geconfronteerd met het feit dat voor vrede een goede, rechtvaardige regering nodig is. Maar vervolgens ziet de mensheid zich geplaatst voor het probleem dat de mens, in zijn eigen onbekeerde, rebelse natuur, niet in staat is tot goed, rechtvaardig leiderschap. Het enige antwoord in deze situatie is Jezus de Vredevorst. God gaat namelijk door deze Vredevorst zijn rechtvaardige regering vestigen op aarde. Daarbij maakt God niet alleen een einde aan alle oorlogen, maar ook aan alle onrecht in deze wereld. Het is bijna onvoorstelbaar, maar het is echt zo. Dit gaat gebeuren! En Hij doet dat door Jezus! Hij werd geboren als een klein, kwetsbaar kind. In zijn leven op aarde liet Hij zien wie God is en hoe Gods koninkrijk eruit ziet. Hij genas zieke mensen en maakte gebroken harten weer heel. Hij haalde mensen uit hun eenzaamheid en isolement. Hij riep hen op te breken met hun zonden, door niet langer zelf de baas te willen zijn in hun leven, maar God die plaats te geven.
Jezus was geliefd, maar Hij schopte ook veel heilige huisjes omver. De godsdienstige leiders van zijn tijd lieten Hem kruisigen en dachten zo van Hem af te zijn. Ze wisten niet dat God al ver voordat Hij de aarde en hemel schiep, het plan had zijn zoon Jezus te sturen als redder van de wereld. Het probleem van de wereld, van ons als mensen in het algemeen, is namelijk dat we allemaal schuldig zijn aan verkeerde dingen: leugens, hebzucht, egoïsme, diefstal, jaloezie... noem maar op. En het lukt niemand om daar helemaal, tot in het kleinste detail, vrij van te blijven. Dus zijn we allemaal schuldig naar God toe. Maar Jezus stierf aan het kruis in jouw en mijn plaats, om zo onze schuld tegenover God te betalen. Daarom hoeven we niet langer in die zonde en opstandigheid tegen God te blijven ronddobberen, maar kunnen we verzoend worden met God en mogen we Hem kennen als Vader. Dan geldt voor ons niet langer de waarschuwing van Jesaja: Maar zij die Mij blijven afwijzen, zijn als de rusteloze zee die nooit stil ligt, maar altijd modder en vuil opwoelt. Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede!
De Vredevorst sloot vrede tussen jou en God, door te sterven aan het kruis. Nadat Hij die verschrikkelijke prijs voor jou had betaald, wekte God Hem op uit de dood. En er komt een dag dat Jezus weer terugkomt naar onze aarde. Dan komt Hij niet als een klein kind, zoals we vaak vieren met Kerst, maar als een glorieuze Koning! Dan zal Hij de wereld regeren, en voor altijd zijn vrede brengen!
Dat is waar we naar uitzien, maar God zij dank hoef je niet te wachten op de toekomst om de vrede van de Vredevorst te ervaren. Jezus de geweldige Raadgever en Vredevorst wil
nu al zijn regering vestigen in je leven. Als je jezelf nu vrijwillig toevertrouwt aan de heerschappij van Jezus in jouw leven, dan kun je die vrede nu al ervaren.

Heer Jezus, ik verlang naar Uw koningschap - dus uw regering - in mijn leven. Laat die steeds verder groeien en geef mij Uw raad en vrede. Ik vertrouw me toe aan Uw heerschappij, dan zal ik op mijn plaats en naar de invloed die U mij geeft, een leider zijn waar deze wereld behoefte aan heeft.