Shop Doneer

De deur en de herder

Leestijd: 2 min.

Jezus zei:

Ik ben de Deur... (Johannes 10:9)

Twee verzen later zegt Hij:

Ik ben de goede Herder.

Heb je je ooit afgevraagd hoe Jezus zowel de Deur kan zijn als de Herder? Het is heel simpel en toch zo belangrijk. Jezus die stierf aan het kruis is de Deur, en Jezus die opstond uit de dood is de Herder. Maar als je wilt dat de opgestane Heer jouw Herder wordt, dan moet je Hem ontmoeten door middel van Zijn kruisiging (de Deur). Alleen zij die door de gekruisigde Christus komen, zullen de opgestane Christus als Herder ervaren.

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. (Efeze 2:18)

Er is slechts één Weg – Jezus – en één Geest – de Heilige Geest, die ons naar de Vader leidt. Als je niet via Jezus komt, dan zal de Heilige Geest je niet naar de Vader leiden. De Heilige Geest zal je alleen bij God toelaten als je door Jezus komt, en op basis van Zijn sterven aan het kruis. Ik zeg dit met nadruk, omdat ik in vele jaren van bediening keer op keer heb gezien dat de waarheid van Jezus als enige weg tot de Vader, vroeg of laat steeds weer wordt aangevochten. Als je door Jezus – de Deur – komt, draag je het bovennatuurlijke getuigenis (of zegel) van de Heilige Geest, want dat is altijd wat er gebeurt als we werkelijk op God gericht zijn. Als die goddelijke goedkeuring ontbreekt, dan kunnen we ons afvragen hoe dat komt, want God heeft beloofd (en bewezen door de Bijbel heen) dat Hij altijd de waarheid zal eren met een bovennatuurlijk zegel van goedkeuring.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik bij U mag komen. Ik proclameer dat er maar één Weg is (Jezus) en maar één Geest (de Heilige Geest), die ons tot de Vader leidt. Ik heb toegang tot God door de Heilige Geest. Amen

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.