Shop Doneer

Onze advocaat

Leestijd: 2 min.

Jezus is volgens de schrijver van Hebreeën onder andere de Hogepriester van onze belijdenis (zie Hebreeën 3:1). Maar helaas is het omgekeerde dus ook waar; als we niets belijden, hebben we geen hogepriester. Niet omdat Jezus dan gestopt is onze Hogepriester te zijn, maar omdat we Hem geen gelegenheid geven om Zijn bediening als Hogepriester in ons leven uit te oefenen.

Als we met onze mond de juiste dingen uitspreken in geloof, en het is in lijn met de Bijbel, dan heeft Jezus zich er voor eeuwig aan verbonden erop toe te zien dat we niet beschaamd zullen uitkomen – dan zullen we ook gaan ervaren wat we belijden. Maar als we niet of negatief belijden en dus niet de waarheid van Gods Woord uitspreken, dan sluiten we daarmee ook de lippen van onze Hogepriester Jezus. Dan heeft Hij in de hemel niets te zeggen tot ons voordeel.

Jezus wordt ook wel onze advocaat genoemd (1 Johannes 2:1). Het woord 'advocaat' houdt in dat Jezus de rechtskundige expert is om onze zaak in de hemel te bepleiten. Hij heeft nog nooit een zaak verloren. Maar als we geen belijdenis uitspreken, dan heeft Hij geen zaak om voor te pleiten, en hebben we niets om op te staan. Onze zaak pakt dan negatief uit wegens onze eigen 'afwezigheid'.

Onze derde 'laat ons'-stelling, uit Hebreeën 4:14, is dus heel belangrijk:

Nu wij dan een grote ​Hogepriester​ hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk ​Jezus, de ​Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

Dit principe van de juiste belijdenis heeft een centrale plaats in het Evangelie, net als onze ervaring van verlossing. In feite bestaat er geen verlossing zonder de juiste belijdenis.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U de Hogepriester van onze belijdenis bent. Als ik in geloof dingen uitspreek die in lijn zijn met de Bijbel, dan heeft Jezus zich voor eeuwig verbonden om mij te laten ervaren wat ik belijd. Daarom zal ik vasthouden aan mijn belijdenis. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.