Shop Doneer

Jezus ons grote voorbeeld

Leestijd: 2 min.
Tot nu toe zagen we dat luisteren naar God - zijn stem horen als dagelijks brood - een leefstijl is. Het is ook de manier waarop Jezus zelf leefde. Hij predikte het niet alleen, nee, Hij leefde het. In Jesaja 50:4-7 zien we een prachtig profetisch beeld van het aardse leven van de Heer Jezus, zijn bediening, en in dit specifieke geval een aspect van zijn dagelijkse relatie met God de Vader:
God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren God de Vader gaf Jezus dus een bekwaamheid om precies die woorden te spreken die de ontmoedigde mens de weer kracht gaven. Nu, hoe kon hij dat? Luister: Elke ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het is toegerust om aandachtig te horen. Dat was Jezus' geheim: elke morgen wekte God zijn oor; elke morgen hoorde Hij zijn Vader spreken en Hem leiden, Hem richting, instructie en kracht geven voor de dag die ging komen. ...God, de Heer, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. Hierin zien we weer zo'n prachtige, rechtstreekse profetie over Jezus' lijden: Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. Waarom was Jezus bereid om door te zetten ondanks al dit lijden? Hoe kon Hij het volhouden? Hoe ontving Hij kracht? Het antwoord is: doordat Hij zijn Vaders stem hoorde. Elke morgen luisterde Hij naar de stem van zijn Vader, nog voordat Hij zich liet zien aan mensen. En daarom wist Hij ook: God, de Heer, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. We zien dus dat Jezus elke dag begon met luisteren naar de Vader. En hier zien we vijf resultaten van het feit dat Hij elke dag tijd spendeerde om zijn Vaders stem te horen.Ten eerste: Hij had woorden van bemoediging voor anderen.Ten tweede: Hij ontving zelf persoonlijke richting voor iedere dag.
Ten derde: Hij ontving gehoorzaamheid. Wist je dat in de Hebreeuwse grondtekst, dus in Gods vocabulaire, luisteren naar God automatisch ook gehoorzamen betekent? Horen en gehoorzamen in het taalbegrip van het volk Israël synoniem.Ten vierde: Hij ontving kracht om alles te doorstaan waar Hij doorheen moest gaan. Daarvoor had Hij meer nodig dan menselijke kracht. Hij had bovennatuurlijke kracht nodig en die ontving Hij door Vaders stem te horen.
Ten vijfde: Hij ontving vastberadenheid. Hij maakte zijn gezicht als een rots, liet zich niet door allerlei gevoelens zoals angst en onzekerheid afleiden, maar Hij zei: ,,Ik maak mijn gelaat als een keisteen'' (NBG-vertaling). Ik keer niet terug.
Al deze dingen ontving Jezus doordat Hij Vaders stem hoorde. Als wij hierin achter Jezus aan gaan, zullen ook wij al deze dingen ontvangen. Luisteren naar Gods stem moeten we leren, maar het is de moeite waard. Laten we ons die gewoonte eigen maken; laat je oor iedere morgen wekken door de Heer, zodat je de allereerste plaats Zijn stem hoort.


Hemelse Vader, leer mij die gewoonte, om elke dag in de allereerste plaats tijd te nemen om Uw stem te horen. Ik vertrouw erop dat U mij dan net als de Heer Jezus bemoediging geeft voor anderen, leiding en richting voor mezelf, gehoorzaamheid aan wat U zegt, alle kracht en vastberadenheid die ik nodig heb, dwars door moeite en strijd heen. Dank U hiervoor. Amen.