Shop Doneer

Jezus, ons voorbeeld

Leestijd: 2 min.

We hebben gezien dat luisteren naar God - Zijn stem horen als dagelijks brood - een leefstijl is. Het is ook de manier waarop Jezus zelf leefde. Hij predikte het niet alleen, nee, Hij leefde het. In Jesaja 50:4-7 zien we een prachtig profetisch beeld van het aardse leven van de Heer Jezus, Zijn bediening, en in het bijzonder Zijn dagelijkse relatie met God de Vader:

De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. (Jezus was dus in staat precies die woorden te spreken die de ontmoedigde weer kracht geven. Hoe kon hij dat:) Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. (Dat was Jezus' geheim: elke morgen wekte God zijn oor; elke morgen hoorde Hij zijn Vader spreken, Hem leiden, Hem richting, instructie en kracht geven voor de dag.)De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ​ongehoorzaam, Ik wijk niet terug. (En hier zien we weer zo'n prachtige, rechtstreekse profetie over Jezus' lijden:) Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel. (Waarom was Jezus bereid om door te zetten ondanks als dit lijden? Hoe kon Hij het volhouden? Hoe ontving Hij kracht? Het antwoord is: doordat Hij zijn Vaders stem hoorde. Elke morgen luisterde Hij naar de stem van zijn Vader, nog voordat Hij zich liet zien aan mensen. En daarom wist Hij ook:)Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden.

Dus we zien dat Jezus elke dag begon met luisteren naar de Vader. En hier zien we een aantal resultaten van het feit dat Hij elke dag tijd spendeerde om Zijn Vader te horen. Ten eerste: Hij had woorden van bemoediging voor anderen. Ten tweede: Hij ontving zelf persoonlijke richting voor iedere dag. Ten derde: Hij ontving gehoorzaamheid. Wist je dat luisteren naar God gehoorzaamheid voortbrengt? Ten vierde: Hij ontving kracht om alles te doorstaan waar Hij doorheen moest gaan. Daarvoor had Hij meer nodig dan menselijke kracht. Hij had bovennatuurlijke kracht nodig en Hij ontving die door Vaders stem te horen. Ten vijfde: Hij ontving vastberadenheid. Hij maakte Zijn gezicht als een rots, liet zich niet door allerlei gevoelens zoals angst en onzekerheid afleiden, maar Hij zei: Ik maak mijn gezicht als hard gesteente. Ik keer niet terug.

Al deze dingen ontving Jezus doordat Hij Vaders stem hoorde en als wij hierin achter Jezus aan gaan, zullen ook wij al deze dingen ontvangen. Het luisteren naar Gods stem moeten we leren, maar het is de moeite waard. Laten we ons die gewoonte eigen maken; laat je oor iedere morgen wekken door de Heer, zodat we allereerst Zijn stem horen:

Gebed van de dag

Heer, laat Uw stem de eerste zijn die ik hoor wanneer ik wakker wordt, help mij om U een luisterend oor te bieden, om mijn eigen gedachten af te leggen en Uw rhema te verstaan. Ik wil kracht ontvangen om te doen wat U van mij vraagt. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

WIT-RUSLAND

In één van de kerken bestaat een heel sterke weerstand tegen Dereks onderwijs, in zo’n mate dat zijn boeken niet zijn toegestaan en zelfs worden vernietigd. Bid dat God de harten van de kerkleiders zal veranderen.