Shop Doneer

Onze heerlijke plaatsvervanger

Leestijd: 2 min.

Laten we in de Bijbel lezen over hoe Jezus zichzelf identificeerde met de mens en de schuld van de mens zichtbaar maakte:

Omdat nu die ​kinderen​ van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de ​duivel​ – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. (Hebreeën 2:14-15)

Toen Adam in opstand kwam, in plaats van zich als een koning te gedragen, werd hij een slaaf, gebonden door satan, de dood en het verderf. Adam was niet langer vrij. Maar om de mensheid te verlossen uit die slavernij, nam Jezus zelf de gestalte van een mens aan, de natuur van Adam. Hij koos ervoor om van hetzelfde vlees en bloed te worden als wij, zodat Hij door Zijn dood degene kon vernietigen die de macht hield over de dood – namelijk de duivel – en ons allemaal zou bevrijden, wij die in slavernij werden gehouden door de angst voor de dood. Aan het kruis nam Jezus de natuur van de gevallen mensheid aan en droeg Hij onze zonden. Dit wordt ook gesteld in 1 Petrus 2:24:

Die Zelf onze ​zonden​ in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de ​zonden​ dood, voor de ​gerechtigheid​ zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Aan het kruis werd Jezus volledig geïdentificeerd met onze zonden en onze schuld. Hij werd het laatste schuldoffer dat de zonden en schuld van de mensheid wegnam. Hij droeg onze zonden en onze straf. Onze wonden werden Zijn wonden, en Hij stierf onze dood. Hij onderging die schuld van opstandigheid als onze plaatsvervanger, de laatste Adam, hangend aan het kruis, Zijn levensbloed uitgietend, heeft Hij zichzelf volledig overgegeven om ons vrij te kopen.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik verklaar dat U zichzelf volledig hebt overgegeven om mij te verlossen, en dat U mijn dood stierf, zodat ik het leven kan ontvangen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.