Shop Doneer

Jezus regeert op aarde - door Zijn gemeente

Leestijd: 2 min.
De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. (Psalm 110:2)

Jezus regeert ‘vanuit Sion’, en dat is een beeld van Gods volk, Zijn kinderen die samenkomen in een heilige samenkomst, naar een goddelijke orde en met goddelijke autoriteit. God de Vader zegt tot God de Zoon: 'Alle autoriteit ligt bij jou. Van nu af aan heers Jij. Maar deze heerschappij wordt uitgeoefend door de Geest ‘vanuit Sion’, de vergadering van Gods volk. Wij zijn de scepter die wordt uitgestrekt in de hand van de Heer, en wij vertegenwoordigen zijn autoriteit in ieder gebied waar wij functioneren. O, als we de diepte en de kracht van deze waarheid toch zouden bevatten!

De meeste christenen accepteren het feit dat Jezus op een dag zal gaan regeren. Maar het is van vitaal belang te weten dat Hij nu al regeert. Als we dit feit werkelijk bevatten, dan zal dat onze manier van leven drastisch veranderen. Door ons gebed, onze voorbede en vasten, door onze verkondiging van het Evangelie en onze toegewijde levensstijl, worden we gebruikt door Christus om ´te heersen te midden van zijn vijanden´.

Christenen zijn als de staf van Mozes in de geschiedenis van Israëls bevrijding uit Egypte. De staf is een symbool van autoriteit. De uiteindelijke bevrijding van Gods volk kon niet plaatsvinden voordat Mozes leerde zijn staf te gebruiken. Precies zo zal Gods volk niet volledig tot haar bestemming komen, totdat ze leert om de ‘staf’ – haar autoriteit - te gebruiken, oftewel te functioneren als een eensgezinde, regerende vergadering, het regerende Lichaam van Christus – niet in de komende eeuw, maar nu.

Gebed van de dag

Heer Jezus, maak mij dieper en actiever bewust van de grote verantwoordelijkheid die U aan ons als christenen hebt toevertrouwd, om hier op aarde inderdaad te functioneren als die staf in Mozes’ handen, die Uw autoriteit deed gelden in vele situaties hier op aarde. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.