sluit
Shop Doneer

Jezus roept jou uit de wereld

Leestijd: 1 min.

Vandaag lezen we de vijfde en laatste bevrijding die dankzij het Kruis voor ons beschikbaar is gekomen. Deze vinden we in Galaten 6:14:

Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.

Waarvan worden we verlost volgens deze passage? Van de wereld! Ben je daar blij om of lees je dit met gemengde gevoelens? Laten we eerst kijken naar een definitie van ‘de wereld’. De wereld is een sociale orde, een systeem van leven dat de rechtmatige heerschappij van Jezus Christus weigert te erkennen. Jezus is de door God aangewezen Heerser, de enige Leider van het menselijk ras. Maar de wereld wijst de rechtmatige heerschappij van Jezus af. Wereldse mensen kunnen religieus, vriendelijk en respectabel zijn. Maar als je hen uitdaagt zich onvoorwaardelijk over te geven aan de heerschappij van Jezus, dan komt hun ware gezindheid naar boven. Dat is de wereld.

Het Nieuwe Testament vertelt ons een aantal dingen over de wereld. In Johannes 15:18-19 vinden we twee merkwaardige verzen. Jezus gebruikt daar zes keer de term ‘de wereld’. Hij zegt tegen zijn discipelen:

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar IK u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft ons uit de wereld uitgekozen. Het nieuwtestamentische, Griekse woord ecclesia voor ‘kerk’ of ‘gemeente’ betekent letterlijk ‘eruit geroepenen’. Waaruit geroepen? Uit de wereld. Je bent óf in de wereld, óf in de ecclesia, maar niet in allebei. Het ene sluit het andere uit.


Gebed van de dag

Och Heer Jezus, wat is het toch een heerlijk wonder en een rijkdom dat U mij uit de wereld gekozen heeft en mij daaruit getrokken heeft! Dank U Heer Jezus, dat ik daardoor letterlijk bij Uw ‘ecclesia’, Uw uitgeroepenen mag horen. Mijn leven wil ik zo inrichten dat U alle eer en heerlijkheid toekomt. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

JAPAN

  • Bid om wijsheid, een goede gezondheid en verfrissing voor ‘Yvonne’, onze hoofdvertaler; zij heeft veel verschillende taken binnen DPM en op andere gebieden.
  • Bid ook voor de andere vertalers, waaronder Masa, die werkt aan een promotiecampagne op Facebook.