Shop Doneer

Jezus, tweevoudig Hogepriester

Leestijd: 3 min.

Jezus ging de enige juiste weg - de nieuwe en levende weg. Jezus was God, is God en zal altijd God zijn. Hij werd mens, voor eeuwig. Vergeet niet: Jezus is nog altijd een mens. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1 Timotheüs 2:5)

Toen Jezus zichzelf ontledigde, deed Hij dat onvoorwaardelijk. Hij goot zichzelf helemaal leeg en was gehoorzaam tot in de dood. En toen gebeurde er nog iets, zo staat het in Filippenzen 2:9: …daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd. Toen Hij zichzelf ontledigde, moest Hij de weg naar die verhoging weer terugverdienen; ‘…daarom’ slaat immers op het feit dat Zijn verhoging het resultaat was van Zijn gehoorzaamheid. Als Hij niet gehoorzaamd had, zou Hij niet teruggekomen zijn op die verhoogde plaats. Hij is dus het volmaakte voorbeeld van ontwikkeling, volwassenheid en volmaaktheid. Als mens moest Hij volmaakt worden gemaakt door middel van lijden door gehoorzaamheid. Hoe kunnen wij dus volmaakt worden? Door gehoorzaamheid – dus leg al je theologie – bijvoorbeeld over voorspoed, zegen en succes - maar opzij, en begin gewoon te gehoorzamen. Zeker, voorspoed en zegen kunnen ook deel zijn van de weg die God met ons gaat, maar achter Jezus aangaan in gehoorzaamheid brengt ook lijden teweeg, en dat lijden brengt ons tot volmaaktheid naar het beeld van Jezus.

We pauzeren even om te kijken welke zegeningen we inmiddels hebben bekeken. Het allerheiligste is voor ons geopend. We hebben een wettig recht om door het bloed van Jezus binnen te gaan. En we hebben een nieuwe en levende weg die ons toegang verschaft. Als vierde hebben we een grote hogepriester die op ons wacht. Wie is Hij? Jezus. Hij is de hogepriester in twee verschillende aspecten.

Zo’n hogepriester hebben wij. Één die zich heeft gezet aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een bedienaar van het heiligdom… (Hebreeën 8:1-2a)

Ten eerste is Jezus de ‘bedienaar van het heiligdom’. Heb je wel eens nagedacht hoeveel de hogepriester van Israël eigenlijk allemaal moest weten? Er waren nogal wat voorschriften waaraan hij zich moest houden. Hij moest weten hoe hij een dier moest slachten, wat hij met de lever, de poten, het hart, de kop en de huid moest doen. Hij moest weten aan welke zijde van het altaar hij het bloed moest sprenkelen. Er bestonden talloze gedetailleerde voorschriften die de hogepriester moest kennen en doorlopen. En Jezus is de ‘bedienaar van het echte heiligdom’. Toen Hij bij God binnenkwam, deed Hij alles zoals het werd vereist. Als priester beantwoordde Hij aan al Gods voorschriften, in alle dingen. Omdat Hij alles goed deed, hebben wij de garantie dat we bij God mogen binnenkomen.

Ten tweede: En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond. (Hebreeën 9:15)

Jezus bedient de voordelen van Zijn offer aan jou en mij, door de Heilige Geest. Hij werkt dit alles in ons uit, als wij de juiste weg bewandelen om toegang tot God te krijgen. Jezus is degene die al het basiswerk heeft gedaan; Hij is ingegaan tot het allerheiligste bij God, keerde toen terug en doet alles wat nodig is in iedereen die Hem gehoorzaamt, om onze toegang perfect te maken. Zo bemiddelt Jezus het nieuwe verbond.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank u wel dat U ook voor mij de bedienaar bent van het heiligdom… U deed voor mij alles goed, zodat ik God de Vader mag naderen. Halleluja! En U bent ook voor Mij de Middelaar van het nieuwe verbond, waar U zelf de personificatie van bent. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

JAPAN

  • De restricties als gevolg van de pandemie wat betreft het houden van grote kerkdiensten zijn nog steeds van kracht. Bid dat veel Japanners de Japans-talige website (https://ja.derekprince.jp/) zullen ontdekken en zich ‘voeden’ met het brede aanbod aan onderwijs van Derek.
  • Bid dat de Heer ons wijsheid geeft hoe we de website op een strategische manier onder de aandacht kunnen brengen om meer interesse te wekken.
  • Bid om Gods bescherming voor het drukken van 14 verschillende Japanse proclamatiekaarten (in totaal 28.000); bid ook dat iedereen die ze ontvangt ze zal delen met vrienden, en mee zal helpen Dereks onderwijs meer bekendheid te geven in Japan.