Shop Doneer

Jezus volgen

Leestijd: 2 min.
De kracht die de wereld erkent en waardeert is die van wilde beesten, zoals leeuwen, tijgers, luipaarden en soortgelijke dieren. De wet van de jungle is de enige wet die deze kracht kent. Maar de kracht die van God komt, wordt vertegenwoordigd door een Lam dat eruitziet alsof het geslacht is (zie Openbaringen 5:6). Dit Lam draagt het beeld uit van twee eigenschappen die in de wereld gelden als tegengesteld aan kracht: zachtmoedigheid en zwakte. Deze ware kracht wordt in jouw leven vrijgezet door dagelijkse overgave. Jezus gaf dit duidelijk aan in het Evangelie naar Lukas:
Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
(Lukas 9:23-24)
Hier zet Jezus een absolute tegenstelling neer, waar geen uitzonderingen op bestaan. Als iemand besluit om Jezus te volgen, dan moet hij drie dingen doen:
  1. zichzelf verloochenen,
  2. dagelijks zijn kruis opnemen, en
  3. Jezus volgen.
Hij noemt geen alternatieve mogelijkheden. De derde stap, het feitelijk volgen van Jezus, is onmogelijk, totdat we de eerste twee stappen hebben gedaan, onszelf dagelijks verloochenen en ons kruis opnemen. Wat betekent het eigenlijk, om 'jezelf te verloochenen'? Het antwoord op die vraag is diepgaand in zijn eenvoud. Jezelf verloochenen betekent nee zeggen tegen jezelf. Dat is de instructie die Jezus hier geeft.
In ieder van ons zit een ziel die zichzelf wil doen gelden. Je ziel is vol van je eigen wensen, je eigen verlangens, je eigen ontevredenheid... Je ziel brengt onze basisdriften en -neigingen voort, die we uiten met uitspraken als: ,,Ik wil...'', ,,Ik denk...'', ,,Ik vind...'' of gedachten in de trant van: ,,Ik voel me...'' of: ,,Ik ben belangrijk...''. Onze ziel eist van anderen: ,,Raadpleeg mij!'' of ,,Bedien mij!''. Zolang we de verlangens van onze ziel gewoon hun gang laten gaan, kunnen we Jezus niet volgen.
Om de eerste stap te kunnen nemen, moeten we dus leren om nee te zeggen tegen onze ziel. Wanneer onze ziel zegt: ,,Ik wil...'', dan moeten wij leren antwoorden: ,,Wat jij wilt is niet belangrijk.'' Als onze ziel zegt: ,,Ik denk...'' dan moeten wij antwoorden: ,,Wat jij denkt doet er niet toe. Wat God zegt, dat is belangrijk!'' Als onze ziel zegt: ,,Ik voel me...'' dan is ons antwoord: ,,Hoe jij je voelt is niet belangrijk. Wat ik geloof, dat is belangrijk.'' Er bestaat geen antwoord om onze ziel definitief het zwijgen op te leggen. In mijn ervaring is het ook belangrijk dat we het uitspreken... Door het uit te spreken, voeden we ons geloof, want geloof komt door het horen van het Woord van Christus (zie Rom. 10:17).

Heer Jezus, dank U voor de genade dat ik niet hoef te luisteren naar al die andere stemmen in mijn ziel, stemmen van mijn gevoel, van mijn oude natuur, van mijn ontevreden mensenhart...etc. Dank U dat ik mag kiezen om alleen te luisteren naar Uw stem, dank U dat Uw stem geloof spreekt in mijn ziel. Daardoor overwin ik! Amen.