Shop Doneer

Jezus' voorbeeld volgen

Leestijd: 1 min.
Thema: Leer bidden

Het volgende voorbeeld van Jezus laat ons zien wat God wil dat wij worden. In het boek Openbaring lezen we:
Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Openbaring 1:5,6)
Door de vergeving van onze zonden en het reinigende bloed van Jezus zijn wij koningen en priesters geworden. Andere vertalingen zeggen ‘koninkrijk en priesters’ of ‘een koninkrijk van priesters’. Hoe je het ook verwoordt, twee van de hoogste functies zijn beschikbaar gemaakt voor mensen – en wij mogen die omarmen! Gods bestemming en doel voor zijn volk is dat wij een koninkrijk van priesters zijn.
Wat betekent dat praktisch voor ons - koningen en priesters zijn? Als koningen zijn we bedoeld om te regeren in zijn koninkrijk, als priesters zijn we bedoeld om offers te brengen. Maar zie je de specifieke samenhang? Een koninkrijk van priesters, of koningen en priesters… Gods kinderen zijn niet het ene of het andere. Als volk behorend tot een koninkrijk is het onze verantwoordelijkheid om de wereld te regeren voor God; maar dit kunnen we alleen doen als we leren om offers te brengen en te dienen als priesters.
Welk soort geestelijke offers verwacht God van ons? Net zoals Jezus gebeden en smekingen offerde tijdens zijn leven op aarde, zo zijn ook wij daar voor geroepen. Wie leert gebeden te offeren, is ook gekwalificeerd om te regeren.

Here Jezus, U heeft mij gemaakt tot koning en priester. Ik wil mijn verantwoordelijkheid om te regeren en te offeren door middel van gebed serieus nemen. Wilt U mij door Uw Heilige Geest leren hoe ik mag bidden?